Vitajte

06.-08. Feb. 2015

International Techmeeting 2015
17. ročník konferencie technických potápačov
Bratislava, Slovak republic
Hotel Bratislava
www.hotelbratislava.sk


FB: fb.com/techmeeting2015

PROGRAM TECHMEETINGU (pdf)Videozáznamy z prednášok Techmeeting-u 2015
Techmeeting 2015 VIDEOLECTURES REPLAY

Na tohotoročnom Techmeeting 2015 sme prvýkrát vyskúšali online prenos prednášok na internet

Do pilotného projektu sme vybrali prednášky z malej sály, ktoré, ako sme sľúbili, si môžete teraz pozrieť aj zo záznamu. Vďaka spoločnosti B4B TECHNOLOGIES, ktorá online prenos a záznam spracovala, sú prednášky spracované do kapitol pre lepšiu orientáciu.

Podmienky a technické informácie

Každú prednášku si môžete pozrieť jedenkrát z ľubovoľného zariadenia s internetovým pripojením. Po začatí sledovania prednášky nereštartujte počítač ani internetový prehliadač. V prípade, že by ste tak urobili, stratili by ste prístup, nakoľko vysielanie je odštartované na konkrétnu IP adresu a spojenie s prehliadačom. Prednášku môžete ľubovoľne krát pozastaviť (Play/Pause), ale pozastavenie nemôže byť na viac ako 24 hodín. Taktiež je možné pohybovať sa v čase prednášky dopredu a dozadu ľubovoľne a bezlimitne.

Cena prístupu

Cena za prístup ku balíku všetkých prednášok: 49 € (účastník TM2015 má zvýhodnenú cenu 15 €) je viazaná na jednu IP adresu a sledovanie všetkých prednášok (každá prednáška jedno pozretie) počas 180 dní od zakúpenia prístupu.

Cena za prístup k jednej vybranej prednáške: 9 € je viazaná na jednu IP adresu a jedno pozretie počas 180 dní od zakúpenia prístupu.

Zakúpenie prístupu

Objednávku spravíte jednoducho zaslaním mailu na adresu TMreplay@kubicka.net. Do predmetu mailu napíšte: Objednavka. Do obsahu mailu napíšte či máte záujem o celý balík alebo o jednotlivé prednášky (uveďte ktoré). Pre získanie zvýhodnenej ceny za balík len pripomeňte, že ste boli účastníkom TM2015.

Postup po zaslaní objednávky

Na základe zaslaného mailu s objednávkou vám príde do 48 hodín spätný email s údajmi k platbe. Po obdržaní platby vám príde email s informáciou o obdržaní platby. Od tohto momentu sa vaša emailová adresa z ktorej ste zaslali objednávku dostane do systému a objednané prednášky vám budú prístupné. Po kliknutí na prednášku vyplníte do políčka vašu emailovú adresu a obratom vám systém vygeneruje prístupový kód k prednáške, ktorý vám zašle na rovnaký email, ktorý ste zadali do políčka (musí sa zhodovať s emailom z ktorého bola poslaná objednávka). Tento obdržaný prístupový kód zadajte do druhého políčka a prednáška vám bude prístupná na pozretie 24 hodín (nesmiete reštartovať systém ani refrešnúť alebo reštartovať prehliadač, ale môžete prednášku pozastaviť a opätovne spustiť, prípadne posunúť ľubovoľné vpred alebo vzad).

FAQ

 • Aký je rozdiel medzi balíkom a vybranou prednáškou?

Pri zakúpení balíka si môžete pozrieť ľubovoľné prednášky z celého balíka dostupných prednášok (28 prednášok). Každú z nich jeden krát (s možnosťou zastavenia, pretočenia vpred alebo vzad). Pri zakúpení jednej vybranej prednášky získate k nej prístup na jedno pozretie (s možnosťou zastavenia, pretočenia vpred alebo vzad). Možnosť zakúpenia jednej prednášky má význam pre tých, ktorí neboli fyzicky prítomní na Techmeeting 2015, tzn. nemajú extra zvýhodnenú cenu za celý balík, a majú záujem iba o niektorú/niektoré z prednášok.

 • Prečo mám v cene iba jedno pozretie každej prednášky?

Ide o rovnaký princíp ako keď sa fyzicky zúčastníte prednášky. Po zaplatení vstupného prednáška odozneje jedenkrát a prednášajúci ju nezopakuje. Avšak v prípade záznamu máte výhody pozastavenia, vrátenia sa v čase alebo posunu vpred.

Taktiež by sa to dalo porovnať s filmom na ktorý idete do kina. Za jedno vstupné máte jedno pozretie filmu.

 • Ak mám zaplatený balík musím si pozrieť všetky prednášky naraz?

Nie. Nastavili sme luxusný časový úsek 180 dní počas ktorého si môžete naplánovať voľný čas na nerušené pozretie prednášok. Prednášky nemusíte sledovať v jednom slede za sebou. Môžete si ich pozerať jednotlivo každú prednášku zvlášť kedykoľvek v ľubovoľný čas alebo deň (opäť pripomíname iba jedno pozretie každej prednášky s možnosťou pozastavenia prehrávania, pretočenia vpred alebo vzad). Každá pozretá prednáška sa vám zapíše ako pozretá a nemá vplyv na pozretie ostatných. Preto si ich môžete napríklad pozrieť v časovej schéme každá prednáška jeden deň alebo obdeň a podobne. Jednoducho kedykoľvek počas 180 si môžete ktorúkoľvek prednášku v ľubovoľnom poradí v celom balíku pozrieť jedenkrát bez odhlásenia systému alebo refreshu prehliadača (v prípade technických problémov viď ďalšia otázka).

 • Čo v prípade, že sa mi preruší internetové pripojenie alebo nastane technická závada na zariadení na ktorom sledujem prednášku?

Počítame s tým, že môžu nastať technické problémy a preto ak nastanú, zašlite nám požiadavku o opätovné povolenie danej prednášky. Bez problémov vám opäť túto prednášku bezplatne sprístupníme. Urobiť tak môžete zaslaním emailu na TMreplay@kubicka.net. Do predmetu mailu napíšte: Nova IP adresa.

 • Kam sa mám obrátiť v prípade technických otázok alebo problémov?

Urobiť tak môžete zaslaním emailu na TMreplay@kubicka.net. Do predmetu mailu napíšte: Technicky problem.

 • Môžem si prednášku zaznamenať na vlastné záznamové zariadenie?

Nie. Prednášky sú duševné vlastníctvo ich autorov a právo uchovávať záznam má iba organizátor Techmeeting 2015. V prípade, že by sme prišli na porušenie týchto práv a vlastníctva budeme postupovať v zmysle platných zákonov.
Preto sa z dôvodu ochrany do každého pozeraného videa skryte umiestni prístupový kód a emailová adresa objednávateľa. V prípade jeho stiahnutia a následného šírenia je možné identifikovať kto video stiahol a následne šíril.

 • Môžem záznam odvysielať pre viac divákov alebo poslucháčov?

Nie. Zakúpením prístupu získavate možnosť sledovať prednášku súkromne a nie verejne. Je možné dohodnúť aj verejné odvysielanie (napr. v kluboch alebo rôznych potápačských akciách), ale v tomto prípade sa spojte s organizátorom Techmeeting 2015, kde si dohodnete podmienky a spôsob vysielania.

 

Videozáznamy prednášok:


1. Otvorenie / Opening Techmeeting 2015
Slávnostný príhovor, Organizačné informácie, Dvorana slávy, Ocenenia Techmeeting 2015
Welcoming the participants, Organisational information, Hall of Fame, Techmeeting 2015 Awards
1 Otvorenie

 


2. Andrzej KRUCZKOWSKI (PL)
Nová koncepcia architektúry elektroniky pri dizajnovaní rebreatheru. APECS 2.7A – [3.0] – ISCan 4.0
New concept of electronics architecture in rebreather design. APECS 2.7A – [3.0] – ISCan 4.0

2 KRUCZKOWSKI

 


3. Andrzej PALUCHA (PL)
T-Reb, klady a zápory vývoja sidemount rebreatheru
T-Reb, pros and cons of development of sidemount rebreatheru
3 PALUCHA

 


4. Przemysław KACPRZAK (PL)
rEvo monitorovací systém (rMS) – ako potápať dlhšie, bezpečnejšie, s detekciou porúch rEvo monitoring system (rMS) – how to dive longer, safer, error detection

4 KACPRZAK

 


5. Joanna NALEWAJKO (PL)
Parametre natronového vápna versus bezpečnosť rebreatherového potápania
Parameters of soda lime vs safety in diving on rebreather
5 NALEWAJKO

 


6. Assoc. Prof. Dr. Arne SIEBER (AT)
Snímanie O2 v rebreatheroch – multisenzorový koncept versus správna validácia
O2 sensing in rebreathers – multi sensor concept versus true validation

6 SIEBER

 


7. Břetislav VAISAR (CZE), P. REDKIEWICZ (PL)
Predstavenie nového prístroja X-CCR
Presentation of the new rebreather X-CCR
7 VAISAR

 


8. Jaromír PALEČEK (CZE)
Testovanie senzorov
Testing sensors

8 PALEČEK

 


9. Radek TEICHMANN (CZE)
Skúsenosti s SD RB SMIR 2 a Sidemount bailout k rebreatheru
Experience with SD RB SMIR 2 and Sidemount bailout for rebreather
9 TEICHMANN

 


10. Aleš PROCHÁSKA (CZE)
Princípy rebreatheru funkčného aj pri poruche
The principles of fault-tolerance rebreather

10 PROCHÁSKA

 


11. Milan AIS (CZE), Barbora MACHOVÁ (CZE)
Lovci pokladov alebo podvodná archeológia
Treasure hunters or underwater archeology
11 AIS

 


12. Gabriela GRÉZLOVÁ (CZE)
Pri statickej apnoe musíš bojovať o každú minútu
Static apnoe – you have to fight for each minute

12 GRÉZLOVÁ

 


13. Michal RIŠIAN (CZE, SVK)
Freediving na vlastny pohon – potapanie bez plutiev
Freediving on own power – diving without fins
13 RIŠIAN

 


14. MUDr. Ondřej FRANĚK (CZ)
Anatómia jednej potápačskej nehody
Anatomy of an diving accident

14 FRANĚK

 


15. Ivan DUŠENKO (SVK)
Freediver je v každom z nás
Freediver is in each of us
15 DUŠENKO

 


16. David ČANI (CZE)
Rizika & Bezpečnost ve Freedivingu / Spearfishingu
Risks & Safety in Freediving / spearfishing

16 ČANI

 


17. Prezentácia firmy URSUIT – Fabrizio TOSONI (IT)
17 TOSONI

 


18. Prezentácia firmy Svetlá pre potápanie – Peter VLÁČIL (CZE)
Profesionálne svietenie pod vodou a na súši
Professional lighting underwater and on land

18 VLÁČIL

 


19. Prezentácia firmy – Ivan HAVRÁNEK (CZE)
Sidemount systemy FLY pre prostredia Open Water a Overhead
Sidemount FLY for Open Water and Overhead
19 HAVRÁNEK

 


20. Peter KUBIČKA (SVK)
Stres a potápanie I.časť
Stress in diving I.part

20 KUBIČKA 1

 


21. Peter KUBIČKA (SVK)
Stres a potápanie II.časť
Stress in diving II.part
21 KUBIČKA 2

 


22. Peter KUBIČKA (SVK)
Stres a potápanie III.časť
Stress in diving III.part

22 KUBIČKA 3

 


23. Peter KUBIČKA (SVK)
Stres a potápanie IV.časť
Stress in diving IV.part
23 KUBIČKA 4

 


24. Prof. Dr. Alessandro MARRONI. M.D. (IT), Prof. Costantino BALESTRA, MSc, PhD (IT), Mgr. Miroslav ROZLOŽNÍK, PhD (SVK)
Kniha – Science of Diving: Things your instructor never told you
Book – Science of Diving: Things your instructor never told you

24 MARRONI

 


25. Tomáš SLÁDEK (CZE)
Dekompresné modelovanie krátkych hlbokých ponorov
Decompressiin model extension for short deep dives
25 SLÁDEK

 


26. MUDr. Ladislav BARATH (SVK)
Praktické rady otorinolaryngológa potápačom
Practical advice from an otorhinolaryngologist to divers
26 BARATH

 


27. MUDr. Steve Lichtag (CZE)
3D pod vodou – koniec srandy, všetko inak!
Underwater 3D – end to the jokes, everything’s different!
27 LICHTAG

 Predstavenie International Techmeeting 2015 a niekoľko informácií zo zákulisia.
Vážení potápačskí priatelia,

sú tomu už tri roky, čo sa uskutočnil prvý medzinárodný formát Techmeetingu. Dodnes si však veľmi dobre spomínam s akými obavami som vstupoval do jeho prípravy. Keď som sa pýtal účastníkov Techmeeting 2011, či súhlasia s mojim návrhom uskutočniť Techmeeting 2012 v širokom medzinárodnom formáte, t.j. pozvať prednášajúcich z celého sveta, nie len z nášho regiónu, dostala sa mi síce jednoznačná odpoveď áno, ale pri príprave som sa stretával s nedôverčivými otázkami ako to celé dopadne a či to bude mať úspech.

Ako všetci viete, Techmeeting 2012 dopadol skvele a najlepšie ako som si želal. Dodnes mám množstvo pozitívnych reakcií a nadšených vyjadrení z tejto akcie. Práve táto pozitívna odozva ma presvedčila zorganizovať aj Techmeeting 2015, hoci som to pôvodne nemal v pláne. Totiž príprava takéhoto formátu Techmeetingu vyžaduje niekoľko mesiacov dennej, intenzívnej práce.

Techmeeting 2015 som začal pripravovať od konca októbra a prakticky sa mu venujem každý deň. Postupne zapájam do prípravy ďalších spolupracovníkov a verím, že výsledok bude čo najlepší. Zámerne nepíšem, že lepší ako TM2012. Je to z dôvodu, že jedno z mojich prvých rozhodnutí bolo nejsť za cieľom prekonať TM2012. TM2012 je minulosťou a snažiť sa TM2015 urobiť rovnaký, by nebola pre mňa výzva. Tak ako v potápaní mám rád výzvy a neobvyklé lokality a ponory, tak aj pri organizovaní TM2015 som si stanovil za cieľ spraviť TM2015 trochu inak ako bol TM2012.

Tu je niekoľko "orientačných bodov" TM2015:

* Extrémny deepfreediving
Jedným z veľmi viditeľných momentov, že TM2015 bude tak trochu iný, je pozvanie Herberta Nitscha. Herbert nie je technický potápač a preto som nad týmto mojim nápadom dlho uvažoval. Osobne som presvedčený, že jeho výkony v oblasti extrémneho deepfreedivingu majú veľa spoločného s technickým potápaním, ktoré je taktiež z pohľadu bežných potápačov pomerne extrémne. Prístup k týmto formám potápania je iný v náročnosti, v logistike, vo vybavení, v zaťažení mysle a tela človeka. Herbert je unikátny v tom, kam posunul ľudské hranice a medzi technickými potápačmi sa tiež takýto ľudia vyskytujú. Niekoľko z nich budeme mať aj na TM2015. Preto som sa rozhodol podstúpiť tento experiment, rovnako ako experiment s TM2012 oproti predchádzajúcim ročníkom. Uvidím ako to dopadne, prvé signály sú viac než povzbudivé.

* Príbeh fotky
Pri rozmýšľaní nad koncepciou TM2015 som hľadal spoločný ústredný motív, ktorý by vyjadroval TM2015. Raz sme tak sedeli na benzínovej pumpe pri Bratislave s Petrom Klierom a debatovali na tému súvisiacu s TM2015. Petr je autorom exkluzívneho kalendára, ktorý bol k dispozícii na TM2012. Mne osobne sa veľmi páči ako Petr fotí a jeho fotografie pochádzajúce z veľmi netradičného fotoaparátu Hasselblad majú zvláštnu atmosféru. Petr mi medzi rečou spomenul, že má jednu zaujímavú fotku a že mi ju pošle. Keď mi prišla mailom, presne som vedel, že to je to, čo som hľadal. Pri pohľade na ňu, mi ako prvé napadla myšlienka - toto sú korene potápania. Evokuje mi dojem, že toto je základ, z ktoré vyšli všetky typy potápania. Takto nejako začínalo potápanie a z neho sa postupne vyvinuli všetky smery ako ich v dnešnej modernej dobe poznáme. Táto téma mi tak zarezonovala, že som sa rozhodol ju ešte rozšíriť a zhmotniť. Viac neprezradím a bude to ako prekvapenie pre návštevníkov TM2015.

* Témy TM2015 - vraky a video
Najčastejšou témou na Techmeetingoch býva jaskynné potápanie. Preto by som chcel dať tento rok dôraz na vrakové potápanie. Zatiaľ mám v štádiu jednania viacerých zaujímavých prednášateľov, ale aké zloženie prednášok sa mi nakoniec podarí zostaviť, v tomto momente neviem povedať. Ale v každom prípade pracujem na tejto téme veľmi intenzívne.
Druhou, v tomto prípade trochu neobvyklou témou pre Techmeeting, bude podvodná videodokumentaristika. Dnes je k dispozícii už veľmi kvalitná videotechnika za prístupné ceny. Preto môžeme vidieť na YouTube, Vimeo a iných miestach na Internete, množstvo výborne spracovaných videí. Z toho je vidieť, že UW video naberá na význame a kvalite. S úžasom sme pozerali videozábery Krzyzseka Starnawskeho, ako sa prediera v hĺbke vyše 200 m cez úžinu v Hranickej propasti. Ešte prednedávnom to bolo absolútne nemysliteľné a tí, ktorí poznajú históriu Hranickej propasti, si spomenú na problémy s ROV a snahe ju zdokumentovať na video. Keďže som už bol po týchto úvahách rozhodnutý, že tému podvodného videa zaradím na TM2015, rozmýšľal som ako to uchopiť a koho k tomu zavolať. Ako prvé mi napadlo ísť cestou najvyššieho levelu v dnešnej dobe v oblasti videa a tou je 3D a ultra HD. V tom mi ako jediná možnosť napadlo meno - Steve Lichtag. Prečo? To sami uvidíte, keď si pozriete Stevove prednášky na TM2015. Steve je producentom, režisérom a autorom množstva filmov z pod vody, ktoré presahujú svoj čas a majú obrovský rozmer z rôznych hľadísk. Už niekoľko rokov sa venuje filmovaniu aj pomocou špičkových technológií, ako je záznam v 5K rozlíšení a 3D HD obraz. Práve dokončuje 3D film, ktorý bude mať premiéru na festivale v Cannes vo Francúzsku na budúci rok. Steve je mimoriadny rečník, veľmi vtipný a zábavný človek a preto jeho prednášky si skutočne divák užíva. Najvyššia úroveň natáčania pod vodou a technika s ňou spojená, podľa môjho názoru, patrí na tak kvalitné podujatie ako je Techmeeting.

* Ocenenia a ceny
Iste každý, kto chodí na Techmeeting-y pozná našu Dvoranu slávy. Patria do nej ľudia, ktorí v našom regióne znamenajú nadčasový prínos do potápania. Avšak sú tu ľudia, ktorí priniesli do potápania výrazné posuny a výkony, ktoré síce neašpirujú na vstup do Dvorany slávy, ale myslím, že zaslúžia ocenenie a pozdvihnutie. Preto mi napadlo, zaviesť tradíciu oceňovania takýchto prínosov a výkonov, ktoré znamenajú v širšom merítku významný zápis do histórie technického potápania v našom regióne. Nemusí byť pravidlom na každom Techmeetingu takéto ceny odovzdať, ale v prípade, že sa organizátori daného ročníka zhodnú na nejakých menách, skupinách alebo jednotlivcoch, tak by sa v danom ročníku tieto ceny odovzdali. Som presvedčený, že na tomto ročníku TM2015 je koho oceniť a tak budú tieto ceny odovzdané. Preto na úvod bude súčasťou programu udeľovanie ceny Techmeeting 2015 v niekoľkých kategóriách a diváci sa dozvedia, ktorí ocenení to budú.
Nemôžem na jedenkrát vymenovať všetky prekvapenia, veci a udalosti, ktoré čakajú na návštevníkov TM2015. Preto teraz spomeniem už len dve veci, ktoré sú tak trochu neobvyklé, ale súvisia s potápaním.

Jednou zo zaujímavostí bude premiéra a uvedenie na trh novej módnej značky, ktorá sa vybrala cestou robiť dizajn tak, že veci na nosenie nebudú určené primárne len na potápačské akcie a príležitosti, ale predovšetkým na denné nosenie a príslušnosť k potápaniu v dizajne bude tak trochu zakódovaná. Tí, ktorí potápanie berieme ako súčasť nášho života, máme ho zakódované v našich génoch a na prvý pohľad nie je vidno, že sme potápači. Avšak stačí málo a naše okolie zistí, ktorým smerom naše srdce bije. Podobnú filozofiu má aj nová módna značka DIWEAR a preto som veľmi rád, že na trh odštartuje práve na TM2015. Sú za ňou talentovaní mladí ľudia a verím, že potešia všetkých tých, ktorí majú radi veci s potápačskou tematikou.

Druhou trochu neobvyklou vecou a určite nie každodennou, bude predstavenie strešnej organizácie potápačov na Slovensku. Túto tému som v rozhovoroch rozvíjal veľmi veľa a s mnohými ľudmi. Myslím, že nastal čas konať a TM2015 je skvelou príležitosťou na jej odštartovanie. Viac informácií bude k dispozícii v rámci panelovej diskusie na túto tému.

Pri výbere prednášajúcich a tém sa riadim zásadou, že prednáška nemá byť len zaujímavá, ale aj informačne hodnotná. V súčasnej dobe zažívame veľký progres v technológiách pre potápačskú techniku, rozvoj inovatívnych foriem potápania, kvalitatívneho posunu vo výuke, predovšetkým inštruktormi, ktorí sa intenzívne vzdelávajú a hľadajú cesty čo najefektívnejších foriem výuky. Preto verím, že diváci na jednotlivých prednáškach si z nich odnesú čo najviac a rozšíria si tak poznatky pre svoj potápačský život.

Hovorí sa, že do tej istej rieky nevstúpiš dvakrát. Tak chápem aj zorganizovanie TM2015. Jedno však budú mať TM2012 a TM2015 spoločné, a tým je maximálne nasadenie a snaha spraviť toto podujatie čo najlepšie.
O to sa budem s mojimi spolupracovníkmi maximálne usilovať.

Peter Kubička
Organizátor TM2015, Technical Diving Instructor Trainer

PROGRAM TECHMEETINGU (pdf)

Obsahová náplň podujatia International Techmeeting 2015
 • Tematické okruhy prednášok na International Techmeeting 2015:
  • Jaskyne
  • CCR/SCR
  • Vraky
  • Dekompresné teórie
  • História
  • Legendy
  • Nehody
  • Side Mount&No Mount
  • Potápačské vybavenie (Skútre, počítače)
  • Profesionálne potápanie
  • Potápačská medicína a záchrana
  • Freediving
  • Športové potápanie
  • Foto a video
 • Dvorana slávy
 • Ocenenia a vyzdvihnutie práce pre potápačskú komunitu:
  • Najvýznamnejší počin roku 2014 v potápaní
  • Cena Techmeeting 2015 za dlhodobý prínos pre potápanie
  • Rok 2014: objav, výkon, akcia, podujatie, potápač
  • História: objav, výkon, akcia, podujatie
 • Tombola hodnotných potápačských cien (produkty a služby) od hodnoty 150 EUR a vyššie

Andrew GEORGITSIS

Andrew Georgitsis je svetoznámy potápač a propagátor Hogarthian/DIR/GUE/UTD štýlu a princípov potápania a je zakladateľom UTD (www.utdscubadiving.com) - Unified Team Diving (výcviková a tréningová organizácia), UTD Equipment a UTD Diving community. V roku 1996 Andrew vymyslel a začal ako prvý používať Ratio deco - výpočet dekompresie z hlavy počas ponoru ("on the fly“). Počas mnohých rokov používania ju Andrew vyvinul k široko používanej, v súčastnosti známej ako "UTD 's Ratio Deco".

Andrew sa začal potápať v roku 1986 a od začiatku 90. rokov sa orientuje na Hogarthian/DIR spôsob potápania. 8 rokov pracoval ako GUE Training director (riaditeľ pre výcvik) a posledných 8 rokov po založení rozvíja UTD. Ako inštruktor týchto organizácií vycvičil tisíce potápačov po celom svete. Počas rokov 1996 až 2004, kedy bol výcvikovým riaditeľom GUE, zažívala táto organizácia neobyčajný rozmach a zaradila sa medzi najobľúbenejšie výcvikové agentúry vo svete. Po svojom odchode z GUE založil v roku 2007 organizáciu UTD International Inc., ktorá si dala za cieľ presadzovať potápanie formou "Unified Team Approach" (unifikovaný tímový prístup). „Unifikovaný“ vo filozofii, étose (v zmysle princípov a charakteru potápania), vzdelania, postupoch a tiež v konfiguráciách výstroja pre Side Mount, Back Mount a Rebreather. To umožnilo potápačom nielen realizovať potápačský koncept "mixed team" (zmiešaný tím z hľadiska variabity zloženia tímu), ale tiež podporilo potápačov, ktorí chcú konzistentný systém potápania (“Diving Systems”) a chcú používať osvedčené nástroje (vybavenie, postupy, procedúry) alebo systém práce.

UTD umožňuje prístup ku všetkým jeho výučbových materiálov pre inštruktorov z iných agentúr, aby im pomohla pri vedení svojich vlastných kurzov s cieľom podporiť svoje vlastné zásady bezpečného potápania.

Počas svojej potápačské kariéry bol Andrew účastníkom a vedúcim mnohých projektov, napr. Korea Scientific Diving Project, prieskum jaskyne Hall City (Kalifornia) v spolupráci s Kalifornskou Akadémiou vied, prieskum jaskyne The Shaft v Mt. Gambii (Austrália), prieskum jaskyne The Pit (Mexiko), kde časy na dne dosahovali 2,5 hodiny v hĺbke 120 metrov. Ďalej sa zúčastnil výprav alebo organizoval expedície na vraky HMHS Britannic (Grécko), HMS Victoria (Libanon), Maidan (Egypt), Graf Zeppelin (Poľsko) a i.

Andrew vyštudoval IT a biznis manažment a je aj certifikovaným leteckým inštruktorom a držiteľom medzinárodnej kapitánskej licencie pre plavidlá do 50 ton.


Herbert NITSCH

Muž so silným životným príbehom.

Herbert Nitsch je aktuálny svetový rekordman vo freedivingu a držiteľ titulu "Najhlbší muž na Zemi". Tento prestížny titul dostal, keď posunul svetový rekord vo freedivingu na neuveriteľnú hĺbku 214 m (702 ft), v roku 2007 v disciplíne No Limit.
6. júna 2012 Herbert prekonal svoj vlastný rekord v No Limit ponore a ponoril sa na nádych do neuveriteľných 253,2 m (830,8 ft), ale postihla ho ťažká dekompresná choroba (DCS-typ 2). S prognózou pacienta na invalidnom vozíku, ktorý je závislý na starostlivosti, však odmietol dlhodobú starostlivosť a vzal liečenie do vlastných rúk. O dva roky neskôr, napriek všetkému, Herbert trénuje a znova robí deepfreediving.
Herbert dokáže zadržať dych na viac ako 9 minút a doteraz vytvoril 32 svetových rekordov vo všetkých 8 uznávaných disciplínach, čo sú najlepšie výsledky v histórii freedivingu. Je prvý freediver vôbec, ktorý sa dokázal ponoriť pod 100 m bez plutiev alebo saniach (free immersion), a ako prvý sa dokázal ponoriť pod 200 m na jeden nádych (No Limit). Herbert uskutočnil aj ďalší svetový rekord v tradičnej gréckej freedivingovej disciplíne Skandalopetra. V roku 2010 prerušil závodenie a zameral sa výhradne na No Limit disciplíny.
Na rozdiel od iných elitných potápačov je Herbert samouk. Je priekopníkom v každom smere. V priebehu rokov vyvinul vlastné freedivingové techniky, ako metódu, ktorá sa do značnej miery líši od tradičných štýlov. Priniesol veľa nových nápadov a inovácií pre šport, ktoré sa medzičasom stali spoločnými prvkami na aktuálnej freedivingovej scéne.

www.herbertnitsch.com


Prof. Dr. Alessandro MARRONI. M.D.

Prof. Alessandro Marroni je zakladateľom a prezidentom DAN Europe, člen predstavenstva a predseda International DAN.

Prof. Marroni je podpredseda Európskeho výboru pre hyperbarickú medicínu (ECHM), Predseda Európskej nadácie pre vzdelávanie v Baromedicine a generálny tajomník European College of Baromedicine. V minulosti bol prezident Medzinárodného kongresu o hyperbarickej medicíne a European Underwater and Baromedical Society.

Prof. Marroni získal lekársky diplom (s vyznamenaním) z Bolonskej univerzity (Bologna University) a na Univerzite v Talianskom Janove (University of Genova) sa specializoval v oblasti Underwater and Hyperbaric Medicine.
V roku 1974 získal postgraduálnu špecializáciu v oblasti pracovného lekárstva a v roku 1993 postgraduálnu špecializáciu v oblasti Anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej starostlivosti.

Počas aktivít v medzinárodnej vedeckej a potápačskej komunite v oblasti potápačskej a hyperbarickej medicíny, Prof. Marroni zostal zapojený v klinickej potápačskej a hyperbarickej medicíne a pracoval ako docent potápačskej a hyperbarickej medicíny na Underwater and Hyperbaric Medicine Post Graduate School of the University of Chieti a na Post Graduate School of Anesthesiology and Intensive Care of the University of Ancona v rokoch 1980 až 1997. Od roku 1997 ako profesor hyperbarickej medicíny a medzinárodný fakultný koordinátor na International Post-Graduate School of Baromedicine of the University of Belgrade Medical School v Juhoslávii.

Taktiež pracuje ako profesor potápačskej medicíny na postgraduálnom Masters programe pre potápanie a hyperbarickú medicínu (Masters Programme in Diving and Hyperbaric Medicine) na univerzitách v Taliansku: University of Pisa (od roku 2005), University of Palermo (od roku 2011) a University of Padova (od roku 2014).

Ako vášnivý freediver od skorej mladosti, začal s prístrojovým potápaním vo veku 13 a v roku 1964 sa stal certifikovaným potápačom CMAS a následne bol aktívny potápačský inštruktor od roku 1966.

Je autorom viac ako 250 vedeckých prác a publikácií, je aktívny najmä v oblasti výskumu potápačskej medicíny, predovšetkým so zameraním na prevenciiu DCI (Decompression illness - dekompresná choroba) v rekreačnom potápaní.


Prof. Costantino BALESTRA, MSc, PhD

Profesor na Haute Ecole Paul-Henri Spaak (Pôle Universitaire de Bruxelles Wallonie)
Viceprezident DAN Europe Research & Education
Prezident European Underwater and Baromedical Society (EUBS)
Riaditeľ pre oblasť DAN Europe Benelux a Francúzsko

Narodil sa v roku 1964 v Udine v Taliansku. Po základnej škole sa "Tino" odsťahoval do Belgicka kde dokončil vzdelanie na medzinárodnej škole SHAPE. Absolvoval magisterský titul v roku 1986, započal výskum v neurofyziológii a v roku 1995 úspešne obhájil svoju diplomovú prácu v tématike fyziológia ľudskej únavy. Jeho ďalšia práca sa zamerala na Dopplerovu analyzu embólie plynu do žilného systému u potápačov so zdravotným postihnutím. Toto odštartovalo jeho výskum v potápaní a ďalšej problematiky v oblasti fyziológie životného prostredia. Teraz učí fyziológiu, bioštatistiku, výskumnú metodológiu a biomechaniku výskumu, rovnako ako ďalšie predmety. Od roku 2000, je Tino riaditeľom laboratória fyziológie pre životné a pracovné prostredie a starnutia a profesorom na plný úväzok na Haute Ecole Paul-Henri-Spaak (Brusel) - Pôle Universitaire Bruxelles-Wallonie. Taktiež je súčasťou výskumnej jednotky pre anatómiu a morfológiu pre túto inštitúciu, založené na základe predchádzajúcich 10 ročných skúsenosti s výučbou anatómie. Prednáša na témy patofyziológia v potápaní na niekoľkých medzinárodne uznávaných kurzov a na Scuola Superiore Sant 'Anna v Pise. Je viceprezident DAN Europe pre výskum a vzdelávanie a od roku 2012 prezident EUBS (European Baromedical Society). Tino je spoluautorom dvoch kníh, jednu na tému "Patent foramen ovale and the diver" (v angličtine) a druhú o komunikačných zručnostiach (vo francúzštine). A taktiež ako autor alebo spoluautor viac ako 150 vedeckých publikácií. Prispel do niekoľkých kapitol kníh o fyziológii potápania a terénneho výskumu potápačov. Je členom redakčnej rady časopisu European Journal of Applied Physiology a recenzent pre osem ďalších časopisov. Tino hovorí šiestimi jazykmi, plynulo v taliančine, francúzštine a angličtine.

Profesionálne zázemie

 • Od 15/09/2001 Prednášajúci pre pedagogické habilitačné štúdiá (Université Libre de Bruxelles) (Pôle Universitaire de Bruxelles Wallonie

 • Od 1.5.2002 Profesor na plný úväzok na Haute Ecole Paul-Henri Spaak. (Pôle Universitaire de Bruxelles Wallonie), riaditeľ laboratória pre životné prostredie a pracovnú fyziológiu (Haute Ecole Paul Henri Spaak)
 • Od 17/05/2000 Riaditeľ pre špeciálne projekty pre Európu pre laboratórium bezpečného potápania (DAN Europe)

 • Od 20/03/2000 Prednášajúci pre belgickú Osteopathic College. (Metodika aplikovaného výskumu).
 • 
Od 11.8.1999 Medzinárodný konzultant pre disbarickú problematiku aplikovanú u Astronautoch.

 • Od 23/02/1998 School of Medicine University of Belgrade: hosťujúci profesor pre postgraduálne štúdium v baromedicine.

 • Od 09/2004 Expert belgickej habilitačnej komisie C.A.P.A.E.S.

 • Od 28/06/2004 Profesor na čiastočný úväzok na univerzite na Padua University (3 kredity) v Motor Sciences (Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso integrato di scienze e tecniche del movimento II, Attività formativa : Principi e metodi di valutazione motoria e attitudinale.

 • Od roku 2004 Právne expertízy; Národná a medzinárodná problematika v potápaní

 • Od 15/4/2005 Profesor na čiastočný úväzok na Scuola Superiore Sant'Anna (PISA), Complements of physiopathology of diving. (10 h / rok)

 • Od 11. / 12/2006 Expert pour la commission Européenne pour l'évaluation des crédits à octroyer.

 • Od 08.12.2006 Člen belgickej Národnej vedeckej rady pre Motor Sciences

Vedecké ocenenia a vyznamenania

 • 2006: Víťaz súťaže Spin Off v Bruseli; víťaz the Flomedi project on Flow Mediated Dilation.

 • 2004: Per Zetterström za najlepší Poster na EUBS (European Baromedical Society) výročnom zasadnutí (Ajaccio)
 • 2002: Cena "DAN-EUBS 2002" s cieľom posilniť hyperbarickú medicínu a fyziológiu; spolu s P.Germonpré.
 • 1988: Víťaz ceny VAN Goethem-BRICHANT nadácie pre projekt: "Pour une une plus grande mobilité des personnes handicapées se déplaçant en chaise roulante",

 • 1996: Víťaz ceny "KINE 2000" pre štúdium priepustnosti kardiackého foramen ovale u handicapovaných potápačov.
 • 1995: Ocenenie “Meritorious Educational Excellence” pre inováciu, vedenie a profesionalitu v vzdelávaní potápania pre osoby so zdravotným postihnutím" (PADI Europe)

Vedecké publikácie a aktivity

 • Autor a spoluautor viac ako 150 vedeckých publikácií
 • Spoluautor 2 kníh:
  • Balestra C, Germonpre P, Marroni A & Cronje FJ. (2007). PFO and the DIVER. Best Publishing, Flagstaff, AZ (USA).

  • Balestra C, Boancheaux E & Balestra C. (2008). Introduction à la CommuniCaCtion. Die Keure / La charte, Bruges.
  • Účasť na niekoľkých kapitolách v knihách
 • Člen: Editorial Board European Underwater and Hyperbaric Medicine, JournalEuropean, Journal of Applied Physiology
 • Recezent pre: Journal of Applied Physiology, European Journal of Undersea and Hyperbaric Medicine, British Journal of Sports Medicine, European Journal of applied Physiology, European Journal Of Neurophysiology, International Journal of Ultrasound Medicine Applied Physiology & Nutrition, Journal of Sport Sciences


Michael WALDBRENNER

Exploračný jaskynný potápač. Jeden z lídrov a kľúčových potápačov projektu EKPP - European Karst Plain Project.

Exploračný jaskynný potápač. Jeden z lídrov a kľúčových potápačov projektu EKPP - European Karst Plain Project.
6.8.2003 s potápačským partnertom Dr. Reinhardom Buchalym (autor rebreatheru pSCR RB80) explorovali jaskynný systém Doux de Coly vo Francúzsku v dĺžke 5880m (19291 feet) a spravili tak nadlhšiu penetráciu v Európe do tohoto dátumu. Zostup trval 17,5 hod. (07:05-00:35) pri teplote vody 13 st.C.
Každý z dvojice potápačov použil 5 skútrov Gavin - vybavených LED a NiMH batériami - bail out (záložný) plán riešil zlyhania až 3 skútrov. Dekompresný habitat bol umiestnený už v 27m. Použité plyny travel Tx50/25, bottom Tx19/65, dekompresné plyny Tx 30/40, 35/35 a 50/25. Low Oxy breaky s Tx15/55 pre zníženie kyslíkovej toxicity a od 9m v habitate O2.
Dĺžka tohto jedného sifónu bez možnosti vynorenia ho stavia na 5. miesto na svete (prvé tri sú tunely Wakulla Springs na Floride a štvrtá je Bananeiracave v Brazílii). Doux de Coly patrí stále k vrcholne náročným systémom zatopených jaskýň vo svete a právom je považovaná za miesto, kde sa vytvárala história technického jaskynného potápania a Michael patrí do tejto histórie.
Medzinárodný európsky projekt EKPP patril v histórii medzi najvýznamnejšie projekty v jaskynnom potápaní. Skupina sa skladala z približne 30 potápačov z viacerých európskych krajín (Nemecko, Holandsko, Francúzsko, Belgicko a Španielsko) a zameriavala sa na extrémne ponory na najťažších lokalitách v období rokov 2001 až 2010, predovšetkým s využitím rebreatherov RB80 a skútrov Gavin. Pri ponoroch využívali koncept redundantného rebreathera pre jaskynné potápanie s ktorým prišiel Olivier Isler s jeho RI2000. Okrem Doux de Coly patria medzi najznámejšie projekty skupiny ešte Gourneyras a Source de Vis. Všetky ponory realizovali s využitím DIR filozofie, vyvinutou floridským tímom extrémneho jaskynného potápania WKPP. Podobnosť názvu EKPP a WKPP nie je náhodná, nakoľko tieto dva tímy boli úzko prepojení spoluprácou, vývojom v oblasti jaskynného potápania a priateľským vzťahmi.
www.ekpp.org


Brett B HEMPHILL

Brett Hemphill je žijúca legenda jaskynného potápania na USA.
V roku 2009 dosiahol Brett jaskynný hĺbkový rekord v USA, spolu s Corey Merns a Paul Heinerth a taktiež v spolupráci s členmi tímu KARST vo Weeki Wachee. Počas ponoru explorovali 1950,72 metrov až do hĺbky 125 metrov.
V januári 2013 s Andrew Pitkinom zmapovali jaskynný systém Phantom Springs v západnom Texase v dĺžke 2200 metrov do hĺbky 142 metrov, čím sa stal najhlbším prírodným zatopeným systémom v USA.
V septembri 2014, po dlhých siedmych rokoch, počas dvanásťhodinového ponoru prepojil spolu s Andy Pitkinom, za pomoci členov tímu KARST, floridské jaskynné systémy Weeki Wachee a Twin Dees. Počas dvanásťhodinového ponoru urazili vzdialenosť 4400 metrov a maximála hĺbka jaskyne 92,5 metrov z toho urobila najhlbšie prepojenie dvoch podvodných jaskýň v USA.
Brett sa jaskynnému potápaniu venuje od roku 1990 a za tú dobu exploroval jaskynné systémy na Floride, Bahamách, v Missouri, Texase, Dominikánskej republike i Mexiku. Na Floride je objaviteľom mnohých dovtedy neznámych jaskýň a zakladateľom organizácie Hydro Geo Environmental Research, ktorá sa v deväťdesiatych rokoch sústredila na prieskum a dokumentáciu objavovaných jaskýň. Už vyše desať rokov je prezidentom organizácie Karst Underwater Research (KUR), ktorá je v súčasnej dobe výhradným držiteľom povolenia na potápanie a dokumentáciu radu jaskýň v štáte Florida.
Od roku 2005 sa potápa s rebreatherom. Bol propagátorom systému KISS a v súčasnej dobe sa potápa s Hammerhead CCR. Je autorom a spoluautorom mnohých dokumentárnych filmov s tematikou jaskynného potápania.
Brett je autorom side-mount systému Armadillo a držiteľom niekoľkých cien za prieskum a mapovanie krasových oblastí USA. Najnovšie je držiteľ ocenenia TEKDIVE USA 2014 - Exploration Award, ktoré zdieľa s Andy Pitkinom.
Často prednáša na tému ochrana podzemných vôd a jaskýň; logistika exploračných ponorov; bezpečnosť, dizajn a použitie side-mount a rebreatherov v uzavretých priestoroch.


Krzysztof STARNAWSKI

Exploračný jaskynný potápač, ktorý vo svetovom meradle úspešne posúva hranice technického CCR potápania.

Svetový rekord - najhlbší ponor s Rebreatherom -283m.

V tabulke najhlbších jaskynných ponorov má Krzysztof medzi 140 najhlbšími ponormi až 13 ponorov (15. miesto 223m Hranicka propast/CZ, 20. 217m HP/CZ, 21. 215m HP/CZ, 23. 210m HP/CZ, 30. 196m HP/CZ, 32. 193m Elefante Bianco/Italy, 33. 192m Goul du Pont/France, 42. 181m HP/CZ, 57, 150m Elefante Bianco/Italy, 73. 134m Goul du Pont/France, 89. 123m Saint-Sauveur/France, 109. 113m The Pit/Mexico, 137. 101m Goul Tennerie/France) a tak sa nezmazateľne už teraz zapísal do histórie extrémneho jaskynného potápania.

V súčasnej dobe realizuje projekt National Geographic "Hranická priepasť - step beyond 400 m". Pri ponore v októbri 2014 do hĺbky 215 metrov nameral pomocou sondy novú maximálnu hĺbku zatopenej časti Hranickej priepasti 384 metrov, ktorá vďaka tomu útočí na pozíciu najhlbšie zatopenej jaskyne sveta.
Krzysztof skúma zatopené jaskynné systémy na niekoľkých miestach sveta. V Mexiku sa napr. pokúša o prepojenie systému Dos Ojos a Sac Actun, vo Francúzsku a Taliansku sa zameriava na lokality s neprebádanými pasážami pod 190 metrov hĺbky. Exploroval v jaskyniach Srbska, Albánska i Poľska.
V Poľsku sa už takmer pravidelne stáva držiteľom národných cien: Kolosy 1999 - najhlbší ponor (131 m, Hranická priepasť), Kolosy 2000 - najhlbší ponor (181 m, Hranická priepasť), Kolosy 2006 - ponory na severnom póle, Kolosy 2011 - svetový rekord v ponoru s CRR (283 m, Dahab), Cena Waldka Muchu 2014 - projekt "Hranickej Priepasť - step beyond 400 m".
Krzysztof sa potápaniu venuje od osemdesiatych rokov. Je inštruktorom potápania v niekoľkých výcvikových systémoch, inštruktorom kitesurfingu, horolezectva a lyžovania. Od roku 1989 je záchranárom Tatranskej dobrovoľnej záchrannej služby (TOPR). V roku 2002 bol súčasťou teamu, ktorý objavil a identifikoval vrak M/S Goya v Baltskom mori, pozostatok jednej z najväčších námorných katastrof.
Posledných niekoľko rokov trávi prácou a explorováním v potápačských destináciách celého sveta. Je autorom Dual Hammerhead rebreather. Najradšej sa potápa sám, pretože, ako hovorí, cíti sa tak bezpečnejšie.


Steve LICHTAG

Producent a režisér 3D HD filmu "SHARK ODYSSEY 3D"

Prezident nadácie Crystal Planet, zameranej na ochranu podvodnej flóry a fauny.
Autor množstva environmentálnych projektov a prírodovedných filmov.
Ďalšie významné projekty a filmy:

 • 1988 - trojdielny dokument "Qou vadis Cambodia"
 • 1989 - dokumentárny seriál "Sibír - země žalu, země naděje"
 • 1995 - šesťdielné tématické dielo "Hledání křišťálového světa"
 • 2000 - slávny dokument "Carcharias – Velký Bílý", ktorý mal premiéru v roku 2001 na NBC.
 • 2002 - kniha bestseller "Čekání na bílou smrt"
 • 2004 - založil Medzinárodný filmový festival „Voda – moře – oceány“.
 • 2004 - "Tanec modrých andělů" o nesmyselnom a brutálnom zabíjaní velrýb japonskými velrybármi.
 • 2006 - "Prapodivný svět" z roku 2006 poukázal na kontroverzný legálny elektroodlov rýb v českých riekach.
 • 2006 - "Mýtus jménem žralok", opäť s tématikou Velkých bielych žralokov.
 • 2010 - "Poslední lovci" predstavuje drsný život na ostrove Lembata a jeho posledných tradičných lovcov.
 • 2015 - "SHARK ODYSSEY 3D" unikátny film o prirodzenom prostredí týchto predátorov, natočený so snahou o najautentickejšie zachytenie pomocou najmodernejších fimových techológií 5K 3D HD

V roku 2007 se stal ôsmym držiteľom prestížnej ceny KANTUTA, která je udelovaná pod záštitou Ministerstva kultúry Českej republiky. Priradil sa tak k držitelům ceny: Thore Heyrdahl, Miroslav Zikmund, Jiří Hanzelka, Dr. Miloslav Stingl, Jan Špáta, Prof. Pavel Prošek a polárnik Dr. Josef Sekyra.
Filmové projekty Steva Lichtaga získavajú podporu a záštitu Ministerstiev životného prostredia a zahraničných vecí. Spolupracuje s osobnostmi: William Parks, Dr. Erich Ritter, Jean-Michel Cousteau, Dr. Samuel Gruber, nebo Garry Atkinson. Je členom viacerých medzinárodných filmových porôt a inštitúcií, zaoberajúcich sa prírodou a ich ochranou.
Vzhľadom k vysokej diváckej sledovanosti a vypovedajúcej hodnote majú projekty Steva Lichtaga široký dopad na verejnú mienku po celom svete.
Doteraz získal za svoje filmy 60 medzinárodných ocenení v 18 krajinách sveta.
Spoločnosť Twin Star Film, ktorú Steve Lichtag založil v roku 2001 sa zameriava na filmy z pod vodnej hladiny pomocou špičkových technológií: 5K Technology RED EPIC film cameras, 3D Technology Productions & Post Production.

www.lichtag.com


Vic VERLINDEN

Profesionálny UW fotograf špecializujúci sa na fotografovanie vrakov.
Autor dvoch kníh o potápaní na vrakoch (Diving for gold and treasures, Diving to war wrecks).
Vrakové expedície: HMS Victoria (hĺbka: 140m), French submarine Protée (Q.155) (hĺbka: 127m), Natal (hĺbka: 120m), German submarine U-455 (hĺbka: 120m), German submarine U-2511 (hĺbka: 70 m)


MUDr. David SKOUMAL

Lekár a potápačský inštruktor, ktorý stál pri zrode technického potápania v Českej republike. Je jedným z najskúsenejších a najpovolanejších odborníkov na problematiku potápačskej medicíny a najmä dekompresnej choroby. Okolo roku 2000 založil spolu s kolegami voľnomyšlienkárske združenie vyznávačov experimentálneho štýlu technického potápania - skupinu Ezechiel, z ktorého neskôr prešiel na potápanie s CCR rebreathermi.
V roku 1998 v Hranickej priepasti uskutočnil s Marekom Hašom ponor do 130 metrov a tým vytvorili český hĺbkový rekord. Počas expedícií na Kubu a Sardínii sa stal spoluobjaviteľ zatopených jaskynných systémov Tanque azul (r. 1989) a Grotta del utopica (r. 1998).
David sa potápa od roku 1982 a už v roku 1986 sa stal členom základnej organizácie Českej speleologickej spoločnosti 7-02 Hranický kras. Od roku 1996 je lekárom a inštruktorom potápania Hlavnej banskej záchrannej stanice v Ostrave, kde v roku 2005 dostal strieborný záchranársky kríž za výnimočné zásluhy pri záchrane života.
David je súdnym znalcom v odbore Zdravotná problematika potápania, členom výkonného výboru Českej spoločnosti hyperbarickej a leteckej medicíny Českej lekárskej spoločnosti Jána Evanjelistu Purkyně. Publikuje v odborných časopisoch a prednáša na odborných konferenciách. Zároveň je držiteľ Osvedčenia na vykonávanie zdravotníckeho zabezpečenia profesionálnych potápačských prác.
Počas svojej potápačské kariéry sa podieľal na vzniku koncepcie výcviku technického potápania v Českej republike, stal sa inštruktorom niekoľkých potápačských výcvikových systémov a je autorom mnohých výcvikových manuálov a učebníc. Ako lekár a istiaci potápač sa podieľal na zabezpečení rekordných ponorov Martina Štěpánka vo freedivingu.


Sebastian POPEK

Instructor Trainer, Instructor Trimix & Technical Wreck Level

Potápať sa začal pred 20 rokmi a od začiatku sa špecializoval na vrakové potápanie, konkrétne na vraky v Baltickom mori.
Portfólio niektorých najzaujímavejších vrakov, na ktorých sa Sebastian potápal:
Ako vedúci akcie a potápač (Baltic Wreck Association)
2009 Graf Zeppelin Expedition v spolupráci s Maritime Office - kontrola nákladových priestorov a identifikáciu rizika pre potápačov v hĺbkach 68 - 88 metrov.
2008 Bremenhaven Expedition v spolupráci s Baltic Wreck Association - ponory do hĺbok medzi 65 - 70 m na identifikáciu vraku nemeckej lode Bremenhaven.
2006 - Expedícia v spolupráci s Maritime Office Gdynia na vrak "Barrel Wreck" na kontrolu nakladových priestorov a identifikáciu neznámych pozostatkov vraku v hĺbkach okolo 70 metrov.
2006 - Wilhelm Gustloff Expedition v spolupráci s Maritime Office of Gdynia - expedícia na jednom z napreslávenejších vrakov Baltského mora, ktorý bol potopený ruskou ponorkou na konci II. svetovej vojny a na ktorom zahynulo odhadom 9400 pasažierov, ktorí utekali pred postupujúcou Červenou armádou z obsadeného Poľska. Jedná sa o v histórii najtragickejšiu námornú katastrofu s najväčším počtom obetí (na porovnanie na Titanicu zahynulo cca 1500 pasažierov).
2006 - neznáma ponorka v Gdanskom zálive.
2004 - 2009 niekoľko expedícií na neznáme vraky v Poľských teritoriálnych vodách v hĺbkach od 30 do 96 metrov.
Ako potápač:
2004 - neznáma plachetnica v spolupráci s Central Maritime Museum
2004 - spolupráca s Polish National TV na televíznom seriále “Underwater Poland”.
Potápač v 16 epizódach (vraky: Franken, Bremer Westen, Agnes, Uboot, V31).
Zakladateľ a prezident Baltic Wreck Association.
Zakladateľ a spoluvlastník vrakových portálov: www.balticwrecks.com, www.wrecksdiving.com
Prednáška: Vraky Škótska a Írska
Prezentácia pre nás neznámych častí Európy - Škótskych brehov, nazývanej Scottish Boarder. A taktiež najznámejších častí Írska - Malin Head. V týchto častiach pobrežných vôd leží viac ako 200 známych vrakov. Prednáška bude o časti z nich, ktoré sú najznámejšie a veľmi zaujímavé.


Andrzej KRUCZKOWSKI

Na rozdiel od mnohých "potápačských hviezd" považuje sa iba za potápača, ktorého snahou je získavanie skúseností a objavovanie nových možností, ako sa spoznať podmorský svet. Vždy je pripravený podeliť sa o svoje vedomosti s tými, ktorí sú ochotní dozvedieť sa viac o tom, čo môže potápanie priniesť. Člen tímu Nuna Gomesa pri svetovom hĺbkovom rekorde v roku 2005. Venuje sa prieskumu v moriach a jaskyniach v mnohých oblastiach: od podvodnej archeológie a objavovanie vrakov v Čiernom mori, až po vyhľadávanie ohrozených druhov v Banco Chincorro, Andamany a Nikobary. Inštruktor tréner mnohých federáciou: DAN IT, EFR IT, IANTD Trimix IT, CCR Technical Cave IT, CCR Technical Wreck IT, Advanced Cave Side Mount IT, Trimix Blender IT a Trimix Expedition Instructor.
Prednáška: Nový koncept architektúry elektroniky v rebreatherovom dizajnovaní. APECS 2.7A - [3.0] - ISCan 4.0


Assoc. Prof. Dr. Arne SIEBER

Výskumný pracovník pracujúci vo výskume a vývoji pokročilých potápačských systémov. Vyštudoval na Technickej univerzite v Grazi v oblasti biomedicínskeho inžinierstva. Začal pracovať v oblasti výskumu a vývoja snímacích technológií pre Roche Diagnostics a získal titul PhD v roku 2002. S týmto silným zázemím v lekárskych senzorových technológiách začal zlepšovať rebreatherové systémy začlenením nových senzorových systémov s cieľom zvýšiť bezpečnosť rebreatherov. Špecializuje sa na budúcnosť senzorových technológií.


Prof. MUDr. František NOVOMESKÝ, PhD.

Súdny znalec v odbore zdravotníctvo.
Odvetvie: hyperbarická/potápačská medicína.
Špecializácia: úrazy a smrteľné nehody potápačov.

European Diving Technology Committee
European Underwater and Baromedical Society
Swiss Underwater and Hyperbaric Medical Society


prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Pracuje ako kardiológ na 1. internej kardioangiologické klinike Lekárskej Fakulty UK a Fakultnej nemocnice Hradec Králové. Člen Lekárskej komisie Zväzu potápačov Českej republiky. Potápaním sa zaoberá 15 rokov (nad 600 ponorov v teplých i chladných vodách). V oblasti potápačskej medicíny sa zaoberá problematikou vplyvu potápania na kardiovaskulárny systém. V tejto oblasti realizoval niekoľko výskumných projektov v spojení s domácimi i zahraničnými tímami.


MUDr. Ondřej FRANĚK

Potápač, lekár leteckej záchrannej služby, vedúci dispečingu Záchranné služby Praha, pilot a dispečer leteckej informačnej služby. Okrem medicíny kritických stavov je jednou z hlavných oblastí jeho odborného záujmu problematika ľudskej a tímovej výkonnosti v krízových situáciách (CRM - crisis resource management), manažment chýb a analýza neštandardných situácií.
Prednáška: Potápačská nehoda trochu inak.
Abstrakt: Predmetom prednášky je stručný úvod do teórie CRM a ďalej rozbor konkrétnej tragickej potápačské nehody nielen z hľadiska bezprostredného technického mechanizmu, ale aj z pohľadu hlbších príčin, ktoré vo svojom súhrne k nehode viedli.


MUDr. Ladislav BARATH

Otorinolaryngológ / ušno-nosno-krčný lekár / s viac ako 20 ročnou praxou. Rekreačný potápač, v súčasnosti už len dohliadajúci na svojho syna, ktorý je fotograf - freediver. Jedným z mojich odborných záujmov je problematika potápania a vodných športov v ORL.
Prednáška: Praktické rady otorinolaryngológa potápačom.
Abstrakt: Viac ako 80% zdravotných problémov potápačov je zapríčinených ochoreniami v ORL oblasti. Väčšina z nich nie je nebezpečná, ale dokážu výrazným spôsobom obmedziť potápača. V prednáške popíšem situácie s návrhom praktických riešení spôsobom, ktorý sa mi osvedčil počas mojej odbornej praxe.


Dr. Frank HARTIG

Expertný lekár urgentnej medicíny a potápačskej medicíny vo fakultnej nemocnici v Innsbrucku v Rakúsku.
Inštruktor technického a rekreačného potápania v Barakuda International Diving Schools. Bývalý elitný Freediver s 08:01 statickej apnoe. Aktívny výskumník v potápačskej medicíne a to najmä v dekompresnej fyziológii Trimixu v studenej vode.
Prednáška: Chlad ako hlavný faktor vplyvu na Trimixové dekompresie.


Dr. Miroslav ROZLOŽNÍK, PhD.

Vysokoškolský učiteľ na Prif UK, Bratislava
Area manager pre DAN Europe Slovensko
Vedúci potápačskej školy LE Divers

Vedec a inštruktor potápania zaoberajúci za potápačskou fyziológiou a hyperbarickou medicínou. V rokoch 2012-2014 bol členom vedeckého týmu PHYPODE. V ramci výskumných aktivít sa zaoberá výskumom dekompresného stresu a experimentálnou hyperbarickou oxygenoterapiou.


Aleš PROCHASKA

Potápač, vynálezca, konštruktér a výrobca potápačského vybavenia.
Autor patentovanej metódy analýzy plynov a meracieho analyzátora He/O2 Divesoft, potápačského počítača Freedom a CCR Liberty.


Tomáš SLÁDEK

Potápač, inštruktor, fotograf, publicista. Ako vypočítať dekompresnej tabuľky ho zaujímalo hneď pri prvom kurze potápania, v roku 1992. Dnes je dekompresné modelovanie súčasťou jeho práce pre spoločnosť Divesoft, ktorá vyrába mimo iné potápačský počítač a elektronický rebreather.

Prednáška: Dekompresné modelovanie krátkych hlbokých ponorov
Abstrakt: Štandardne používané dekompresné modely sa nehodia pre krátke ponory do veľkej hĺbky. Hĺbkové zastávky podľa R. Pyla nezohľadňujú zmeny rýchlosti výstupu a ich implementácia v potápačskom počítači je problematická. Navrhovaná modifikácia približuje model fyziologickým pomerom, keď vysycovaní sa oneskoruje za sýtením. Získané dekompresné profily zodpovedajú empirickým poznatkom, implementácia do potápačského počítača či plánovacieho software je veľmi jednoduchá a model zohľadňuje oneskorenie pri výstupe.


Peter KUBIČKA

Inštruktor tréner IANTD pre technické potápanie, vynálezca, konštruktér a výrobca potápačského vybavenia.
Špecializácia na manažment krízových situácii pod vodou.
Prednáška sa bude zaoberať manažmentom stresu, zvládania krízových situácií pod vodou a ich predchádzaniu.
www.kubi.sk


David ČANI

Freediving Instructors International Europe manager, Jaskynný a SCR inštruktor

F.I.I.Europe manager / freediving Instructor Trainer
Spoluzakladateľ ASTD a Training Director, Technical Cave, TMx and RB Instructor Trainer

 • organizátor a hlavný safety freediver na XTB World Record Challenge events
 • člen Českej speleologickej spoločnosti / ZO 702 - Hranický Kras
 • organizátor a hĺbkový potápač projektu prieskumu Hranickej propasti
 • pSCR designer TresPresidentes


Gabriela GRÉZLOVÁ

Reprezentantka Českej republiky vo freedivingu, špecializujúca sa na disciplínu statická apnoe.
Úspechy: 3. miesto Majstrovstá sveta v disciplíne statická apnoe (Belehrad 2013), 1. miesto Majstrovstvá Európy v disciplíne statická apnoe (Tenerife 2014).
Držitelka svetového rekordu CMAS (čas 7:45) a českého národného rekordu AIDA (čas 7:13 min.).
Predsedkyňa AIDA Czech Republic (Medzinárodná asociácia pre rozvoj freedivingu).

Prednáška: Pri statickej apnoe musíš bojovať o každú minútu.
Abstrakt: V októbri 2014 Gabriela zažiarila svetovým a národným rekordom v bazénovej disciplíne freedivingu statická apnoe, pri ktorej sa potápač pokúša o dosiahnutie čo najdlhšieho času pod hladinou na jedno nadýchnutie v pokojovej polohe. Na európskom šampionáte v nádychovom potápanie na Tenerife sa s výkonom 7 minút 45 sekúnd stala svetovou rekordérkou CMAS. Na prednáške sa dozviete, čo všetko je podľa jej skúsenosti dôležité pre dosiahnutie maximálneho výkonu v tejto disciplíne, a aká bola konkrétne jej príprava na minuloročný rekord. Preberieme výživu, vybavenie, strečing, mentálne prípravu, samotný tréning apnoe a ďalšie detaily.


Michal RIŠIAN

Český a slovenský reprezentant vo freedivingu. Vicemajster sveta v disciplíne konštantná váha bez plutiev. Držiteľ svetového rekordu, kontinentálneho a niekoľkých národných rekordov väčšinou v potápaní bez plutiev. Člen medzinárodného freedivingového tímu Apneaman.
www.apneaman.cz
Prednáška: Freediving na vlastny pohon - potapanie bez plutiev


Ivan DUŠENKO

Apnea Academy inštruktor vo freedive škole vedenej Umbertom Pelizzarim. Súčasný prezident bratislavského Slovakia Freedive Team-u a stále aktívny reprezentant Slovenska v nádychovom potápaní.
Prednáška: Freediver je v každom z nás.


Milan AIS

Potápač špecializujúci sa na hľadanie stratených alebo historických predmetov pomocou detektorov kovov. Vášnivý detektorár - lovec pokladov, v roku 2014 založil XDIVE, ktorý sa stal odbornú pobočkou webu www.lovecpokladu.cz pre hľadanie pod vodou. V súčasnej dobe spolupracuje s archeológmi na prieskume a mapovaní archeologicky nepreskúmaných vodných plôch a tokov v Čechách. Autor pripravovaného on-line katalógu podvodných nálezov pre potápačov i odbornú verejnosť.
Prednáška: LOVCI POKLADŮ aneb PODVODNÍ ARCHEOLOGIE


Mgr. Barbora MACHOVÁ

Barbora Machová sa už od prvého ročníka štúdia Archeológia na Masarykovej univerzite zameriava na priestorovú a krajinnú archeológiu. Aktuálne spracováva dizertačnú tému "Archeológia rieky", v rámci ktorej sa snažia aplikovať zahraničné metodiku podvodná archeológia v priestore Čiech a Moravy. Každoročne sa zúčastňuje konferencií International Symposium on Underwater Archaeology. Bola vedúcim revízneho archeologického výskumu koryta rieky Labe v spolupráci s XDIVE tímom.
Spoločná prednáška s Milanom Aisom - Lovci pokladov alebo podvodná acheológia. Prednáška sa zaoberá nutnosťou medziodborovej spolupráce s detektorármi a potápačmi.E


Máte záujem vystúpiť s prednáškou?

Ak si myslíte, že máte zaujímavú tému na prednášku, ozvite sa nám. Radi by sme vedeli o Vašich projektoch, nových informáciách alebo technických a technologický riešeniach v potápaní. Dáme Vám priestor na prezentáciu na konferencii technických potápačov - International Techmeeting 2015.

Model 60 minútovej prednášky:
Dĺžka trvania prednášky: 50' Diskusia publika s prednášajúcim: 10'

Model 30 minútovej prednášky:
Dĺžka trvania prednášky: 25' Diskusia publika s prednášajúcim: 5'

Tlmočenie

Všetky prednášky budú tlmočené simultánne ENG/SK, SK/ENG. V prípade tridsiatich a viacerých návštevníkov z inej krajiny (PL, HU, DE/AUT, IT, RU, ...), bude preklad zabezpečený aj do jazyka danej krajiny."

Podmienky pre vystavovateľov na International Techmeeting 2015

Všetci vystavovatelia sú srdečne vítaní a podmienky, aby sa nimi stali sú veľmi jednoduché:

 1. Za výstavnú plochu sa neplatí žiadny poplatok. Plochu je možné získať za vloženie ceny do tomboly, ktorá bude záverečným bodom programu International Techmeeting 2015.
 2. Plocha 5 m2 je vystavovateľovi k dispozícii bezplatne, ak vloží do tomboly cenu v hodnote 150 €. Môže to byť napríklad produkt alebo služba vystavovateľa.
 3. Ak vystavovateľ potrebuje plochu väčšiu ako 5 m2, musí vložiť do tomboly cenu zodpovedajúcu násobku plochy, ktorú potrebuje (napríklad: 10 m2 = cena v hodnote 2x150 € = 300 €, 15 m2 = cena v hodnote 3x150 €= 450 €, atd.).
 4. Vystavovateľ môže umiestniť reklamnú plachtu do prednáškovej sály International Techmeeting 2015.
 5. Vystavovateľ môže vložiť do uvítacieho balíčku, ktorý dostane každý návštevník, svoj propagačný materiál.
 6. Vystavovateľ môže vložiť digitálnu prezentáciu na oficiálne DVD, ktoré dostane každý návštevník International Techmeeting 2015.
 7. Vystavovateľ môže vyuziť vedľajšiu sálu na svoju prezentáciu, ktorá bude oznámená v oficiálnom programe International Techmeeting 2015.
 8. Vystavovateľ odovzdá osobne cenu v tombole vylosovanému návštevníkovi a môže spraviť krátky príhovor k publiku.
 9. Organizátor umiestni logo vystavovateľa na web stránke podujatia (www.techmeeting.eu). Podmienky sú platné od 31.12.2011.
  Od 1.1.2015 vystavovateľ zaplatí 200 EUR registračný poplatok.

Ubytovanie v hoteli, v ktorom sa koná Techmeeting 2015

City Hotel Bratislava, Bratislava, Slovenská republika
www.hotelbratislava.sk
Ubytovanie a stravovanie je možné zarezervovať súčastne so zaplatením účastníckeho poplatku. Internet WiFi v hoteli a hotelových izbách.

hotel

hotel rooms


Zväčšiť mapu
Počet predaných vstupeniek

Rezervácia vstupeniek

K dispozícii je posledných 25 ks

Cena vstupenky na osobu:

 • rezervovaná do 31.12.2014: 50 EUR
 • rezervovaná po 1.1.2015: 60 EUR
 • rezervovaná po 15.1.2015: 70 EUR
Predaj vstupeniek sa uzatvorí dňom 1.2.2015 kvôli organizačnému a technickému zabezpečeniu potrebných náležitostí - aj po 1.2.2015 je možné spraviť registráciu, ale už nezaručujeme jej úspešne spracovanie. V prípade, že nedostanete žiadnu reakciu na Vašu registráciu, prosíme kontaktujte nás".
Na mieste sa nebude dať vstupenka zakúpiť.
Predaj sa môže uzatvoriť aj skôr, v prípade, že príde k naplneniu kapacity sál.
V cene je vstup na všetky tri dni trvania TM2015 pre jednu osobu.
Vstupenka je zároveň lístkom do tomboly, ktorá sa uskutoční na záver programu TM2015.
Ďalšie vysvetľujúce informácie nájdete v menu Najčastejšie otázky.

Meno
Priezvisko
Email
Krajina
Telefón
Vstupné na prednášky (70 €)
Prenájom slúchadiel na simultálne tlmočenie (5 €)
Raut (15 €)
Strava-sobota (obed, večera) (11 €)
Strava-nedeľa (obed) (5,50 €)
Ubytovanie s raňajkami pi/so (25 €)
Ubytovanie s raňajkami so/ne (25 €)
Požiadavky ubytovanie/strava
Otázky/poznámky
Kalkulácia ceny

Pozor! Dôležité upozornenie:
Po kliknutí na toto tlačítko a odoslaní príde maximálne do 5 minút potvrdzovací email na adresu, ktorú ste zadali. Ak sa tak nestane, pošlite email na adresu TMreplay@kubicka.net, aby sa registrácia nestratila. Pokiaľ nepríde potvrdzovací email, registrácia nie je platná, nakoľko o nej nevieme.
venuje do tomboly pre zúčastnených túto exkluzívnu cenu:
TECHNICAL DIVER FULL SET v hodnote 1850 €

Freedom Closed Circuit

Divesoft Freedom ponúka skvele čitateľný displej, odolné telo z Al zliatiny, tlačidlá ovládateľné aj v silných rukaviciach, vibračný alarm. Je plne nastaviteľný. V najvyššej Closed Circuit verzii podporuje dekompresné výpočty pre ľubovoľnú zmes (vzduch, nitrox, Trimix) a navyše umožňuje pripojiť čidlá rebreather. Počítač Freedom Closed Circuit je najvyššou verziou dekompresných počítačov Freedom, ktorý okrem funkcií všetkých predchádzajúcich modelov zahŕňa výpočet on-line dekompresie pre CCR. Freedom možné pripojiť až ku 3 kyslíkovým senzorom vášho rebreather. Pre diluent, bailout a otvorený okruh je k dispozícii až 9 zmesí plynov, vrátane héliových zmesí.
Freedom Closed Circuit obsahuje:
 • počítač Freedom Closed Circuit
 • kábel pre pripojenie kyslíkových senzorov
 • USB nabíjačka
 • upevňovací gumičuk
 • upínací popruh alebo upínací popruh pre suchý oblek
 • silikonové ochranné púzdro
Linka s detailným popisom produktu:
Produkt link
Produkt link 2


Set Diver Max

Set Blender Max bol zostavený pre potápačov, ktorí pripravujú Nitrox a Trimix, potrebujú merať odpor a napätie a analyzátor chcú mať uložený vo vodeodolnom a nárazuvzdornom transportnom kufríku.
Set Diver Max obsahuje:
 • analyzátor
 • kufor Seahorse
 • štandardný obmedzovač prietoku
 • pripojovaciu hadičku
 • ohmmeter
 • voltmeter
 • meracie káble
 • adaptér s koncovkami pre celý svet
 • náhradné diely k analyzátoru
Linka s detailným popisom produktu:Podukt link

venuje do tomboly pre zúčastnených túto exkluzívnu cenu:
Scooter Suex XJOY 2 - Suex - 1440 €

Skvelý produkt s vysokou kvalitou od lídra v oblasti výroby potápačských skútrov - firmy SUEX, ktorej heslo je "Spoľahlivosť je základným kameňom skútrov SUEX!"
Potápačský skúter XJOY 2 určený pre rekreačných potápačov s výdržou 60 minút. Váha 14,7 kg je výborná na manipuláciu a transport. Max. rýchlosť je 50 m/min. Max. operačná hĺbka je 80 m.
1x XJOY 2 + Saltwaterweight + Charger + Towleash + Towharness + Batt. "ready to dive"
Link produktu


venuje do tomboly Techmeetingu 2015, akýkoľvek kurz technického potápania podľa vlastného výberu v hodnote až 1000 EUR.

Kurz je možné absolvovať u ktoréhokoľvek Inštruktora z komisie pre výcvik - Training Directors, tj. Josef Lukeš, David Skoumal, alebo David Čáni. Plus ASTD tašku na automatiky a ASTD wetnotes.
Viac osobne ihneď po žrebovaní či www.astd.eu

venuje do tomboly pre zúčastnených túto exkluzívnu cenu:
Potápačské safari na Elbe.

Týždňový potápačský balíček na ostrove Elba pre skupinu 8 potápačov na lodi Modern Gypsy v hodnote 960 €.
Balík obsahuje 12 ponorov pri pobyte na lodi, to znamená zapožičanie fľaší so vzduchom, záťaž, doprava na lokalitu a support.
www.yds.sk

venuje do tomboly pre zúčastnených túto exkluzívnu cenu:
Suchý trilaminátový oblek Agama EXTRA PLUS (plastový zips) v hodnote 930 EUR

Jedná sa o inovovaný model obleku EXTRA s plastovým vodotesným zipsom Masterseal® 10 (TIZIP).
Oblek AGAMA-EXTRA + je najviac používaný potápačský oblek, ktorý je vhodný ako pre rekreačné, tak pre pracovné a profesionálne potápanie. Spĺňa všetky požiadavky pre bezpečné potápanie a komfort užívateľa pri použití vhodného podobleku. Oblek AGAMA-EXTRA + je vyrobený z trilaminátového materiálu anglickej firmy FERGUSON.
Zloženie materiálu: trojvrstvový materiál s vonkajšou Cordurový tkaninou, mimoriadne odolnou proti oderu, gumovou membránou a vnútornou polyesterovou tkaninou. Gramáž: 560-620 g / m2.
Odolnosť: zachovanie konštantných vlastností materiálu do teploty -15 ° C.
Konštrukciu obleku tvorí: "teleskopické torzo", pri ktorom sa dĺžka obleku prispôsobuje dĺžke tela užívateľa, bez toho aby mu bol obmedzený pohyb. Švy obleku: šité a zo spodnej strany Zažehlovanie špeciálne 28 mm vodotesnou páskou.
Vodotesný zips: je umiestnený na prednej strane obleku, krytý légou s plastovým zipsom.
Traky: vnútorné gumové traky sú súčasťou obleku.
Medzinožnej popruh s prackou: upína predný a zadný horný diel.
Veľkosti: 15 štandardných veľkostí alebo na mieru.
Oblek je dodávaný s taškou - podložkou.
Farebné kombinácie: možno voliť podľa požiadaviek zákazníka medzi čiernou, červenou, modrou, žltou.
Vykonávame kompletný servis alebo úpravy tohto typu obleku do max. 5 dní.
Oblek je certifikovaný štátnou skúšobňou podľa platnej EN.
Linka s detailným popisom produktu:Produkt link

venuje do tomboly pre zúčastnených túto exkluzívnu cenu:
Voucher na suchý oblek DL170 ušitý na mieru v hodnote 880 EUR (cena obleku je 1250 EUR).

Suchý oblek DL170
Suchý oblek firmy Dive Labs sa líši od iných produktov v rade vecí a ponúka tak viac než len suchý oblek. Suchý oblek DL170 má zosilnené partie, dve vrecká, traky so suchým zipsom, podlepené švy a ľahko vymeniteľné ventily.
Chceme si byť istí, že každý oblek a potápačský výrobok je zhotovený v najvyššej možnej kvalite. Naše produkty prechádzajú radom testov skôr, než ich odovzdáme novému majiteľovi.
Venujeme špeciálnu pozornosť detailom, pretože to odlišuje produkty šité na mieru od typizovanej výroby. Suché obleky firmy Dive Labs sú vyrobené na mieru, pretože každý zákazník je jedinečný, každá veľkosť, každá silueta a požiadavka sa líšia a preto si musíme byť istí, že naši zákazníci platia za produkt, ktorý je presne podľa ich predstáv.
Strih
Veríme, že jedným z najdôležitejších detailov pri výrobe suchého obleku je strih. Náš špeciálny strih je kompletne prispôsobený potrebám potápačov a konkrétnym vlastnostiam trilaminátu tak, aby sa jeho užívateľ cítil vždy pohodlne, aj keď trávia vo vode dlhé hodiny. DL170 je model s predným zipsom, do ktorého je ľahké veľmi rýchlo obliecť sa bez akejkoľvek pomoci.
Zosilnené partie:
Vďaka zosilneným partiám z Cordury® na tých správnych miestach sú tieto suché obleky takmer nezničiteľné aj v tých najťažších podmienkach. S touto ďalšou vrstvou pevného materiálu sú naše suché obleky extrémne odolné a majú oveľa dlhšiu trvanlivosť a môžu tak byť vašim najlepším Buddym po mnoho rokov. Špecifikácie suchého obleku DL170:
 • Ľahká trilaminátová štruktúra (nylon / izobutylén-isoprenová guma / nylon)
 • Zosilnenie z 500 Cordury® v kritických partiách: vrchná časť tela, vonkajšia strana paží, zadok, nohy
 • Latexová krčná manžeta
 • Latexové kónické manžety na zápästí
 • Kovový alebo plastový zips podľa vlastného výberu, zakrytý vrchným krycím plastovým zipsom
 • Napúšťací ventil je umiestnený uprostred hrudníka
 • Tesniace a krycie zipsy sú umiestnené tesne vedľa seba z dôvodu prevencie poškodenia tesniaceho zipsu
 • Ušité z extra odolnej nite z materiálu Cordura®
 • Švy sú podlepené lepidlom Aquasur
 • Traky so suchým zipsom.
 • Teleskopické torzo
 • Dve stehenné vrecká z materiálu 1000 Cordura® s klopami, obe vrecká majú oddelené priestory pre záložné vybavenie.
 • Bez lepidla: otočné ventily Apeks sú upevnené pomocou gumového otvoru bez použitia lepidla. Týmto spôsobom je ľahké sňať ventil v prípade opravy bez poškodenia obleku.
 • Pružné topánky s gumovou podrážkou
 • Taška na suchý oblek
 • Neoprenová kukla

Voliteľné príslušenstvo:
 • Suché ponožky
 • Fľaškové manžety

Farby zosilnených partií: čierna / červená / modrá / oranžová / žltá / sivá / maskovací vzor
Doplnky:
Kevlarová ochrana na lakťoch, kolenách a rozkroku. Extra ventil.
Plastové manžetové tesnenie.
Produkt link

venuje to tomboly pre zúčastnených túto exkluzívnu cenu:
Sofistikovaný potápačský computer SEABEAR H³ SMART WATCH v hodnote 850 €

Sofistikovaný potápačský computer SEABEAR H³ SMART WATCH

H³ je prvý potápačský počítač vo veľkosti hodiniek s farebným displejom OLED. Je vyrobený z najtvrdších materiálov - nerezovej ocele 316L a zafírovým sklom odolným proti poškriabaniu.
H³ nie je len sofistikovaný potápačský počítač. Presný kompas a výškomer sú ideálne pre outdoorové aktivity. V neposlednom rade, vďaka elegantnému dizajnu je ideálny spoločník pre každodenný život. Jadro H³ je 32-bitový mikroprocesor s ultra nízkou spotrebou. Presný 24-bitový snímač okolitého tlaku sa používa na meranie hĺbky a výšky. Dáta sú ukladané na 32 MBit Flash pamäť.
ZH-L16 algoritmus
H³ používa algoritmus Buehlmann ZH-L16 spolu s Gradient faktormi. Algoritmus je založený na 16 kompartmentoch pre dusík a 16 kompartmentoch pre Hélium. Až s 8-mi, vopred programovateľnými plynmi je možné použiť H³ pre väčšinu náročných technických ponorov. 16 kompartmentový stĺpcový graf zobrazuje nasycovanie inertnými plynmi počas ponoru. H³ je v základnej verzii Nitroxový potápačský počítač a môže byť upgradovaný na Multigas, Trimix a CCR potápanie.
Farebný OLED displej
Ostrý 1,7 "farebný OLED display je ľahko čitateľný za všetkých podmienok. Najmä v hĺbke, tme, jaskyniach je jasný a vysoko kontrastný displej je oveľa jednoduchšie čítateľnejší než bežné LCD.
Displej Multi-displej
Môžete si vybrať, ktoré údaje chcete mať na displeji. Môžete prepínať medzi niekoľkými obrazovkami.
Kompas
3-osi sklonovo kompenzovaný digitálny kompas uľahčí orientáciu pri potápaní, rovnako ako pri iných outdoorových aktivitách.
Výškomer
Integrovaným snímačom tlaku umožňuje využitie H³ ako výškomeru 0-10.000metrů výšky.
Port USB
Pripojte H³ k portu USB pre nabíjanie vstavaného Li-Ion akumulátora alebo môžete sťahovať dát ponorov z 32 Mbit Flash pamäte alebo aktualizovať firmware. Aktualizácia firmvéru je možné stiahnuť z webových stránok SEABEAR zadarmo.
Inteligentné hodinky
SEABEAR H³ je prvý potápačský počítač vybavený Near Field Communication (NFC), rozhranie pre ľahkú integráciu do mobilných prostredí. Dáta z potápania je možno ľahko stiahnuť do smartfónov s NFC bez nutnosti párovania zariadení.
Sociálne siete Ready
Aplikácia pre Android je k dispozícii pre Android telefóny k sťahovaniu a vizualizácii ponorov. Potápačské profily a dáta je možné zdieľať na sociálnych sieťach, ako je Facebook alebo Twitter.


venuje do tomboly pre zúčastnených túto cenu:
Týždenný pobyt pre dve osoby v hodnote 800 EUR

V cene je potápanie, ubytovanie na lodi, doprava na lokalitu, zapozičanie fliaš a záťaže, plnenie fliaš, a všetko, čo súvisi s lodou ( postelné prádlo, palivo, sladká voda atd.). Loď je vybavená kuchynou a chladničkami.
Loď plná skvelých potápačských zážitkov v Južnom Francúzsku - zdarma
Keď hľadáš skvelé vrakové potápanie s ubytovaním na lodi v Južnom Francúzsku aby si videl vraky z 1. a 2. sv. vojny plus nadmerne veľké murény, kanice, chobotnice a o veľa viac.... Nemusíš vláčiť svoju výstroj kade tade po pevnine a do člnka bo budeš bývať na katamarane Belina. Posádka sa postará aby si mal vždy plne nafúkanú fľašu a mohol si kedykoľvek skočiť do vody. Taktiež sa postará o dokonalý briefing aby si mal čo najlepší zážitok z ponoru. S určitosťou sa posádka postará o dobrú náladu na lodi. Ak toto všetko chceš, tak ti gratulujem bo si práve vyhral týždenný pobyt pre dve osoby úplne zdarma a toto všetko zažiješ.
www.diving-safari.sk

Jeden týžden pre jednu osobu na lodi Miracle 1 v roku 2015 v hodnote 750 EUR

Keď vo voľnom čase hľadáš volnosť, zážitky a skrotené prírodné živly, tak safari je ideálnou voľbou, lebo všetko to ponúka behom týždennej plavby na mori. So safari loďou dopláveš ku krásnym útesom, o ktorých iný iba snívajú. Komfort 5 hviezdičkového hotela so 100 %-nou pohyblivosťou sú najlepším, čo potápač si môže priať. Nepotrebuješ, aby si nakladal ťažké potápačské flaše ani aby si zdĺhavo montoval výstroj pred každým ponorom, veď ju máš celú stále pripravenú. V prípade, že sa vyskytne mimoriadna príležitošť, tak vlastne okamžite si schopný skočiť do vody, a neunikne Ti žiadny zážitok. Potápať sa môžeš od skorého rána až po neskorú noc. Pri ponoroch skúsený sprievodcovia zvýrazňujú zážitky, a medzi ponormi sa o Teba stará posádka lode, aby všetko prebiehalo hladko aj na hladine. Jedlo 5-krát denne pomáha doplňovať energiu, ktorú z Teba odčerpajú nádherné ponory. Velké ryby v kombinácii s nedotknotými korálmi, sú ideálnym relaxačným miestom pre Teba. Preto je tu naša loď tu pre Teba. www.lighthouse-1.com

venuje do tomboly pre zúčastnených túto cenu:
Voucher na akýkoľvek objednaný suchý oblek Otter v hodnote 740 EUR


Otter je anglický výrobca suchých oblekov s bezmála tridsaťročnou tradíciou. Ponúka rôzne varianty neoprénových a membránových oblekov z rozličných materiálov. Obleky Otter sa vyznačujú veľkou odolnosťou a kvalitným spracovaním.
Obleky možné nakonfigurovať podľa priania zákazníka. Je k nim ponúkané veľké množstvo príslušenstva ako napríklad podobleky, suché rukavice, kukly a pod.
Ďalej je možné dodať náhradné manžety, lepidlá a krycie pásky vhodné pre servisy oblekov.

www.deepndown.cz

venuje do tomboly pre zúčastnených túto cenu:
Potápačský počítač Shearwater Petrel2 v hodnote 730 EUR

* Módy:
OC Rec Trojzmesový nitroxový počítač
OC Tec Viaczmesový trimixový dekompresný počítač
CC INT CCR s fixným ppO2
Gauge Bottom timer so stopkami a pamäťou ponoru
* Vlastnosti:
Uživateľom vymeniteľná AA batéria
Air, Nitrox, Trimix
Quick OC bailout pre CCR
3-osový sklonovo kompenzovaný digitálny kompas
Výpočet dekompresie
Plánovanie ponoru
Buhlmann GF algoritmus
Optional VPM-B algoritmus
Log ponoru
Upgradovateľný firmware
Smart Ready Bluetooth Interface
* Voliteľné doplnky:
Uzatvárateľné púzdro
VPM-B
* Technická špecifikácia:
Rozlíšenie obrazovky: 320x240 QVGA
Typ displeja: Full colour LED LCD
Typ batérií: Single AA (any type)
Životnosť batérií:
AA Alkaline: 35 hodín
SAFT LS14500: 100 hodín
Počet plynov: 5 OC / 5 CC
Rozmery:
počítač: 83x74x39mm
Balenie: 120x100x77mm
Dive Log: 1000 hodín
Váha:
Počítač: 260g
Balenie: 360g

www.shearwater.com

venuje do tomboly pre zúčastnených túto cenu:
Dva potápačské balíčky obsahujúce 10 ponorov pre každého potápača na základni PRIŠĆAPAC DIVING CENTRE na ostrove Korčula v Chorvátsku (Technical Divers friendly Diving Base) v hodnote 600 EUR

www.priscapac.eu

venuje do tomboly pre zúčastnených tieto ceny:
XDEEP BLACK BT – Bottom timer v hodnote 249 €
Full set Sidemount STEALTH 2.0 v hodnote 540 €

XDEEP BLACK BT – Bottom timer

Balenie obsahuje:
 • BLACK BT
 • nabíjačku
 • Micro USB kábel
 • Micro USB - Port adaptér BLACK USB
 • popruh
 • bungee
 • Návod na použitie
Ak výherca bude mať záujem pre upgrade na NITROX ablebo TRIMIX verziu vieme mu ponúknúť 50% zľavu.
Cena: 249 €
Produkt link 1
Produkt link 2

Full set Sidemount STEALTH 2.0

Set sa skladá:
 • Stealth 2.0 Side Mount BC - Krídlo
 • Stealth 2.0 Side Mount Popruh
 • Stredný záťažový systém - M 4x1.5kg
 • XDEEP - Butt plate pre oceľové flaše
 • Stealth 2.0 set na Batériu osvetlenia
Cena: 540 €
Produkt link 1
Produkt link 2
Produkt link 3

Sidemount DIAMOND S complete system v hodnote 543 EUR

DIAMOND side mount diving system bol vyvinutý a testovaný najlepšími jaskynnými potápačmi a bol používaný pri exploráciách na Yucatane. Systém obsahuje chrbtové krídlo, kompletný postroj vrátane všetkých potrebných D-krúžkov, stopiek, noža s púzdrom, nastaviteľného medzinožného popruhu a gúm s karabínami pre tesné pritiahnutie fliaš k telu. Nastavenie postroja sa robí v dvoch mini-backplatoch a vďaka tomu je nastavenie veľmi jednoduché a presné. Krídlo má tri vstupy vďaka ktorým si môžete inflátor umiestniť do vami preferované polohy. Nepoužité vstupy sa zaslepí záslepkou. Konfigurácii je možné kedykoľvek zmeniť. Duša krídla je zvarená do 3D tvaru a aj pri plnom nafúknutí je tak na vašich chrbte plochá a nezmení sa v rozmernú guľu. Vztlak systému vo veľkosti M je 100N (10litrů)
Kompletný systém je CE certifikovaný.
Použité materiály:
Cordura 1100 pre obal krídla
vysokofrekvenčne zváraná Cordura 560 s PU záterom
Riri zips
nerezová oceľ AISI 316
PA aPP popruhy
Hmotnost celého systému 2,5kg
Link

PIRATE, výroba a prodej potápěčské techniky venuje do tomboly pre zúčastnených tieto ceny:

Loď SHAMROCK 80x100 cm
cena: 220 €
www.replikylodi.cz
Historie Shamrock
Shamrock byl postaven v letech 1930. Shamrock byla první Britská jachta postavena celá ze dřeva. Během své doby loď Shamrock prošla několika zásadními úpravami tak, aby byla dosažená její závodní rychlost.
Sir Tom Sopwith byl proslulý jako návrhář letadel za první světové války. V roce 1932 zakoupil jachtu aby získal zkušenosti v závodění. Sir Tom Sopwith v roce 1933 začal po zkušenostech stavět první Endeavour.
Shamrock byl následně prodán dlouhodobému příteli Feirey který byl také nadšený Jachtař.
V roce 1962 byl Shamrock prodán Italskému jachtaři Piero Scanu.

POTÁPĚČSKÉ KŘÍDLO PINK SET

cena: 450 €
www.epirate.cz Set obsahuje:
 • Pot.křídlo 16L,
 • backplate nerez 3mm,
 • kapsa na bójku,
 • popruh,
 • mezinožní popruh,
 • popruh na lahem,
 • zátěžová kapsa pár vnitřní,
 • zátěžová kapsa pár vnější,
 • ramenní změkčovače,
 • kompletní kování


venuje to tomboly pre zúčastnených túto cenu:
Novinka - Hybrid Sidemount/Backmount BCs v hodnote: 650 €


Linky s detailnými popismi produktov:
www.exd-divegear.eu

venuje do tomboly pre zúčastnených tieto ceny a výherca si môže vybrať podľa toho čo využije:

 • 3x set suché rukavice s doplnkami
 • Transportný vak podľa výberu
 • Nosič pre skúter

v hodnote: 600 €


Dive Travel, Czech Diving Bottles, Egypt Safari Boat
Firma René Melichárek venuje do tomboly pre zúčastnených túto cenu: Side Mount Tecline 16 L v hodnote 450 EUR


venuje do tomboly pre zúčastnených túto cenu:
Prepúšťacia hadica s manometrom na plnenie zmesí pre potápanie. Prevedenie: nerez, 300 bar, adaptér na pripojenie O2, dva uzatvárateľné ventily. Cena je v hodnote 340 EUR.


Potápačské vybavenie v hodnote: 300 EUR


venuje to tomboly pre zúčastnených túto cenu:
Ubytovanie a potápačský balíček v hodnote 250 EUR
Balíček obsahuje:

 • 3 noci pre dve osoby v našom penzióne cene
 • Raňajky v cene
 • Potápačský balíček v cene v cene plnenie vzduch / Nitrox
 • K dispozícii sušiareň na potápačské vybavenie (vyhrievaná celý rok)

Attersee - smaragdovozelené dobrodružstvo!
Vitajte v jazernej oblasti Salzkammergut, ktorá je potápačský raj! Centrum pre potápačskú dovolenku v Rakúsku sa nachádza pri jazere Attersee. Poďte sa ponoriť do mimoriadnej čistej vody s viditeľnosťou až do 25 m. Je to tajomný podvodný svet v tmavo modrej a smaragdovozelenej farbe. Hotel-Pension Bachtaverne Weyregg ponúka v kombinácii s in-house potápačskou základňou "Under Pressure" optimálny balíček pre potápačov v tomto regióne! Kompletný servis od izieb až po kurzy potápania. Stačí nás kontaktovať, všetko vám zorganizujeme a pripravíme - dokonca aj v zime! Viac informácií na našich webových stránkach:
attersee.bachtaverne.at


venuje to tomboly pre zúčastnených túto cenu:
3 ks Molex rebreather oxygen sensors v hodnote 240 EUR


Vynikajúce a osvedčené kyslíkové senzory s pozlátenými konektormi Molex. Senzory majú zlepšenú časovú odozvu a tepelnú kompenzáciu.
www.narkedat90.com

venuje to tomboly pre zúčastnených túto cenu:
Balíček pre freediving v hodnote 240 EUR
ktorý obsahuje:

 • kurz F.I.I. Level 1
 • F.I.I. freediving bója
 • F.I.I. nosný klip


venuje do tomboly pre zúčastnených tieto ceny a výherca si môže vybrať podľa toho čo využije:

 • 4000 L Helia na ponory v Dahabe v hodnote 220 €
 • 15 kg Sofnolime 797 + zapožičanie bailout so štandardným trimixom na 5 dní v hodnote 220 €
 • technické potápanie 5 dní: dvojča AIR, stage EAN50 + O2, spoločnú dopravu na lokality v okolí Dahabu v hodnote 210 €
 • potápačský balíček Best of Dahab (5 dni / 10 ponorov vrátane 1 dňa na lodi) v hodnote 215 €

www.planetdivers.cz


venuje do tomboly pre zúčastnených túto cenu:
Týždenné ubytovanie v hoteli PLANET OASIS Dahab v štandardnej izbe pre 2 osoby s raňajkami v hodnote 252 €

www.planetoasis.info


venuje do tomboly pre zúčastnených túto cenu:
1ks GoPro3 Housing ALU 300m LCD v hodnote: 270 €
1ks GoPro3 Housing Delrin 150m LCD v hodnote: 175 €

Link


venuje do tomboly pre zúčastnených túto cenu:
KX narrow T - obľúbené svetlo pre rekreačné a technické potápanie s výkonom 10 W/1600 lum/6° uhol svetelného kužeľa spolu s akumulátorom a nabíjačkou v hodnote 175 EUR.

www.gralmarine.com


venuje do tomboly pre zúčastnených tieto ceny:
Vibra Tector 730 - potápačský ručný detektor kovov v hodnote 139 EUR www.xdive.cz/Vibra-Tector-730-d18.htm
Vibra Quatic 2 - potápačský ručný detektor kovov v hodnote 139 EUR www.xdive.cz/Vibra-Quatic-2-d159.htm

www.xdive.cz


venuje do tomboly pre zúčastnených:
3x 20kg Sofnolime 797 v hodnote 3x 120 EUR

Pohlcovač oxidu uhličitého (CO2) pre rebreathery. Par.: 1,0 - 2,5 mm - 150 l / 1 kg
Pohlcovač CO2 od firmy Molecular Products (http://www.molecularproducts.com)
Prostriedok pre profesionálne, technické a rekreačné potápanie Sofnolime je pohlcovač oxidu uhličitého (CO2), ktorý je určený pre odstraňovanie CO2 z plynov, ktoré umožňujú dýchanie v potápačských prístrojoch s uzatvoreným okruhom. Absorbčná schopnosť je 150 l CO2/1 kg. Absorbent je výrobcom schválený pre použitie v potápačských prístrojoch.
Použitie:
Potápačský prostriedok Sonfolime pohlcuje oxid uhličitý a zaisťuje udržanie atmosféry, ktorá umožňuje dýchanie. Je určený na odstraňovanie oxidu uhličitého z recirkulačného vzduchu / nitroxu / helioxu v rebreatheroch a v systémoch saturačného potápania.

 • Rebreathery pre profesionálne a rekreačné potápanie
 • Dekompresné komory / Potápačské zvony / systémy znovuzískania plynu
 • Jednotky očisťovania plynu určeného pre potápanie
Vlastnosti:
 • Vysoká schopnosť pre pohlcovanie emisie oxidu uhličitého
 • Dostupný s indikátorom spotreby (biely - fialový)
 • Nepravidelný tvar / rozmer granúl za účelom optimálneho balenia
 • Vysoká odolnosť proti oteru (nízka úroveň prašnosti)
Údaje o produkte:
Dostupné sú dva druhy produktu : 797 a CD. Základné rozdiely medzi tými dvoma druhmi sú veľkosť a tvar granule. Produkt CD je vo veľkosti 2.0 mm až 5.0 mm a prierez granule v tvare písmena D. Produkt 797 má menšie granule ( 1.0 mm až 2.5 mm ) a prierez v tvare trojuholníka, čo v praxi dovoľuje získanie vyššej výdatnosti absorpcie CO2, v porovnaní s produktom CD .
Ako to funguje:
Sofnolime ® odstraňuje oxid uhličitý (a ďalšie znečistenie) z prúdu plynu pomocou exotermickej reakcie za účasti vody, na základe katalityckej chemickej reakcie. Sofnolime obsahuje kontrolované množstvo vody, ktorá sa zúčastňuje reakcie. Voda je tiež vytváraná ako vedľajší produkt reakcie.

Link


venuje pre každého výhercu v tombole túto cenu:
štýlové potápačské tričko ADRENALINE ADDICTS - CAVE ARROW v hodnote 20 EUR

www.adrenalineaddicts.eu


Organizátor

Peter Kubička
Organizator International TECHMEETING 2012 a 2015


Pre akékoľvek otázky a informácie nás neváhajte kontaktovať.

International DAN Divers Day

8.2.2015
Bratislava – Slovenská republika

Pokroky v potápačskej medicíne a výskume

Podujatie DAN Europe zamerané na bezpečnosť potápania

Podujatie International DAN Divers Day bude organizované ako satelitné sympózium 17. ročníka konferencie o technickom potápaní International Techmeeting 2015, ktoré sa uskutoční v dňoch 6. - 8.2.2015 v Bratislave (www.techmeeting.eu). Oficiálnym jazykom sympózia bude angličtina so simultánnym tlmočením.

Známy vedci a výskumníci Prof. Alessandro MARRONI. M.D., Prof. Costantino BALESTRA, PhD a Mgr. Miroslav ROZLOŽNÍK, PhD. budú hovoriť o potápačskej medicíne a bezpečnosti. Ďalej budú prezentovať najnovšie pokroky, aktualizácie a súčasný výskum. Dôraz bude kladený na zrozumiteľné a zapamätateľné informácie pre potápačov, ako aj na zdôraznenie zásadnej a kľúčovej úlohy DAN na podporu existujúcich, vyspelejších, potápačsky orientovaných a potápačsko-bezpečnostne orientovaných medzinárodných potápačských výskumov.

Prof. Dr. Alessandro MARRONI. M.D.

Prof. Alessandro Marroni je zakladateľom a prezidentom DAN Europe, člen predstavenstva a predseda International DAN.

Prof. Costantino BALESTRA, MSc, PhD

Profesor na Haute Ecole Paul-Henri Spaak (Pôle Universitaire de Bruxelles Wallonie)
Viceprezident DAN Europe Research & Education
Prezident European Underwater and Baromedical Society (EUBS)
Riaditeľ pre oblasť DAN Europe Benelux a Francúzsko

Mgr. Miroslav ROZLOŽNÍK, PhD.

Vysokoškolský učiteľ na Prif UK, Bratislava
Area manager pre DAN Europe Slovensko
Vedúci potápačskej školy LE Divers

Sprievodné akcie sympózia

 • Predstavenie DAN Europe a jeho misie v oblasti zvyšovania bezpečnosti potápania bude prezentovať Prof. Alessandro MARRONI. M.D., zakladateľ a CEO DAN Europe
 • Najnovšie poznatky z potápačského výskumu bude prezentovať Prof. Costantino BALESTRA, PhD, Viceprezident DAN Europe pre výskum a prezident European Underwater and Baromedical Society.
 • Oficiálne otvorenie a prezentácia aktivít DAN Europe Slovensko pod vedením Mgr. Miroslava ROZLOŽNÍKA, PhD.
 • Spustenie prvej slovenskej bezpečnostnej kampane DAN Europe Slovensko zameranej na správnu hydratáciu potápača.
 • Predstavenie knihy Science of Diving: Things your instructor never told you.
Kniha je úplnou novinkou a vznikla ako súčasť medzinárodného projektu Phypode a na jej tvorbe sa podieľalo 35 popredných autorov-vedcov pracujúcich v oblasti hyperbarickej medicíny a potápačskej fyziológie. Kniha poskytuje najnovšie informácie o problematike dekompresií, dekompresných nehodách, ich liečbe, ako aj informácie o dekompresných postupoch pri pracovnom potápaní.
  
Aj napriek tomu, že knihu písali vedci, je písaná populárnou formou a je určená všetkým, ktorý sa chcú dozvedieť najnovšie informácie o dekompresnom strese, dusíkovej chorobe a jej terapii. Preto je kniha určená pre laickú, ale aj odbornú verejnosť. Je písaná ľahkou "nevedeckou" formou.
  
Súčasťou prezentácie knihy bude aj autogramiáda trojice z autorov: Prof. Alessandro MARRONI. M.D., Prof. Costantino BALESTRA, PhD a Mgr. Miroslav ROZLOŽNÍK.
  
Knihu je možné si zakúpiť online formou na Amazon alebo Morebooks.
  
Zisk z predaja tejto knihy bude použitý na podporu mladých vedcov pracujúcich v oblasti potápačskej fyziológie a medicíny.

  Editori:


  Costantino Balestra - Full-time Professor & Head of the Integrative Physiology Lab at the Haute Ecole Paul Henri Spaak; and Peter Germonpré - Medical Director of the Centre for Hyperbaric Oxygen Therapy of the Military Hospital Brussels, Belgium. Spoluautori: M. Rozloznik, P. Buzzacott, D. Madden. European Underwater and Baromedical Society

Prezentácia knihy:

DAN Europe pozýva všetkých rekreačných a technických potápačov, potápačských sprievodcov, potápačských inštruktorov, výskumníkov a záchranárov, UW fotografov, potápačských lekárov a ostatných záujemcov k účasti na tomto sympóziu.

Ďalší prednášatelia International Techmeeting 2015 z oblasti potápačskej medicíny
Assoc. Prof. Dr. Arne SIEBER, Dr. Frank HARTIG, Prof. MUDr. František NOVOMESKÝ, PhD., prof. MUDr. Radek PUDIL, Ph.D., MUDr. David SKOUMAL, MUDr. Ondřej FRANĚK a MUDr. Ladislav BARATH

 1. Tlmočenie
  Všetky prednášky budú simulátnne tlmočené do sluchátok v jazykoch ENG / SK / PL.
  V prípade záujmu o ďalší jazyk je nutná účasť aspoň 30 poslucháčov v tomto jazyku.

 2. Tričko International Techmeeting 2015
  Dizajn trička pre International Techmeeting 2015 nám navrhla nová módna potápačská značka DIWEAR, ktorá bude mať premiéru na TM2015.
  Ich filozofiou sú kvalitné produkty s potápačskou tématikou, avšak dizajnované na bežné denné nosenie.
  Originálny dizajn z vlastnej dielne, výborné strihy a materiály sú atribúty na ktorých si zakladajú.
  Grafický motív pre TM2015 vychádza z jednej z hlavných tém konferencie - vrakového potápania.
  Tričko bude možné zakúpiť výhradne spolu so vstupenkou pri jej rezervácii a preto bude vyrobené iba v limitovanej edícii a tak sa stane cenným suvenírom návštevníkov.

 3. Tombola
  Tombola sa uskutoční na záver programu TM2015. Víťaz si cenu musí prevziať osobne, tzn. nedoposiela sa. Ak sa vylosovaný účastník nebude nachádzať v sále pri vylosovaní, jeho cena mu prepadá a o cenu sa losuje znovu.

 4. Začiatok a koniec programu
  Oficiálny program TM2015 začne v sobotu 7.2.2015 o 8.00 hod. a potrvá do 18.00 hod.
  V sobotu od 20.00 hod. bude moderovaný slávnostný raut s hudobnou produkciou.
  V nedeľu bude program prednášok trvať od 8.00 hod. do 16.00 hod.
  Na záver programu v nedeľu o 16.00 hod do 17.00 hod. prebehne vylosovanie tomboly z prítomných účastníkov.

 5. Rebreatherové fórum
  Pre záujemcov o problematiku rebreatherov, bude v rámci TM2015, II. ročník rebreatherového fóra, ktoré sa uskutoční v piatok 6.2.2015 od 18.00 hod. Vstup je len s platnou vstupenkou na TM2015.

 6. Raut
  V sobotu 7.2.2015 sa po prednáškovom programe uskutoční od 20.00 hod. slávnostný raut. Podávať sa bude jedlo formou švédskych stolov, popri tom bude hrať príjemná živá kapela a priebežne bude moderovaný.
  Je to príležitosť stretnúť sa medzi sebou, porozprávať sa, vyspovedať prednášajúcich otázkami, ktoré napadli v priebehu prednášok. Nakoľko celý deň pôjdu prednášky jedna za druhou a nebude priestor a čas sa spoznať s novými tvárami, prehodiť pár slov so známymi, tak slávnostný raut je presne to miesto a čas, kedy na to bude ideálna možnosť. Prebiehať bude ako neformálna akcia s príjemnou a nenútenou atmosférou.
  Dress code nie je určený, ale očakáva sa príjemné slušivé oblečenie, ale samozrejme pohodlné.

 7. Dôležité organizačné informácie pre návštevníkov TECHMEETING 2015:
  Ku včerajšiemu dňu (15.1.2015) boli odoslané všetky potvrdenia o prijatých platbách za vstupenky na emaily, uvedené pri registrácii. V prípade, že ste tento email neobdržali (skontrolujte si SPAM-ovú schránku) a zaplatili ste na náš účet platbu, prosím kontaktujte ma.
  Pre krátkosť času a nakoľko email nie je spoľahlivý spôsob doručenia, pre istotu mi zavolajte na telefón (+421 905 108 699), aby sme to mohli vyjasniť.
  Viackrát sa v minulosti stalo, že nám nebola doručená elektronická registrácia na TM2015 po odoslaní z nášho webu. Menili sme kvôli tomu server, ale aj potom sa stali prípady, že to k nám nedorazilo. Preto, ak je niekto, kto spravil rezerváciu a nedostal žiadnu našu odpoveď emailom, taktiež nech radšej zatelefonuje.
  Dostávame otázky na možnosť objednania trička a čapice. Žiaľ, nie je to už možné, nakoľko sme museli stihnúť termíny výroby a preto sme už objednávky zastavili a tie čo sme prijali sme posunuli do výroby.
  Taktiež sme už dávnejšie zastavili možnosť objednať parkovanie na hotelovom parkovisku, nakoľko pre veľký záujem sa všetky miesta, ktoré nám bol hotel schopný garantovať veľmi rýchlo minuli.
  Všeobecne platí, ak máte akékoľvek nejasnosti, prosím ihneď ma kontaktujte, ale pre krátkosť času do TM2015 radšej zatelefonujte, aby sme stihli doriešiť akékoľvek organizačné nejasnosti alebo otázky, ktoré sa Vám môžu vyskytnúť.

 8. Ku dnešnému dňu boli odoslané prostredníctvom emailu všetky vstupenky. V prípade, že ste vstupenku nedostali, prosíme, neváhajte a ihneď nás kontaktujte.
  Ďakujeme

Máme pre vás veľkú a úplne čerstvú novinku!

Livestream - živý prenos niektorých prednášok a diania na International Techmeeting 2015

Rozhodli sme sa tak z viacerých dôvodov. Sme fanúškovia nových technológií, radi robíme veci inak ako je bežné a to nie len v potápaní. Časová zaneprázdnenosť neumožňuje účasť všetkým, ktorí majú záujem o účasť na TM2015. V tejto dobe sú lístky na TM2015 takmer vypredané. K prednáškam sa oplatí vrátiť opakovane a aj s odstupom času. Toto všetko boli úvahy prečo do toho ideme. Aj keď je už pár dní pred začiatkom a pre nás to je obrovské množstvo práce navyše k už prebiehajúcim organizačným povinnostiam, ideme do toho.

Keďže táto forma ešte nebola na Techmeeting-och realizovaná, je to pre nás "nové územie". Preto sme sa rozhodli ísť formou livestreamu z prednášok v sále F2 (malá sála) a Rebreatherové forum. Zoznam prednášok a prednášajúcich nájdete v programe s červeným políčkom a textom "LIVESTREAM". Plus do prenosu zaradíme otvorenie, Dvoranu slávy a odovzdávanie cien TM2015. Veľkým plusom použitej technológie je, že zakúpením online vstupenky na livestream získate aj offline prístup a tak si môžete jednotlivé prednášky pozrieť aj s odstupom času (do 30 dní). Po skončení konferencie bude celý záznam prednášok rozdelený na jednotlivé prednášky a každú z nich si budete môcť pozrieť až 5x. Tí, ktorí majú vstupenku priamo na Techmeeting 2015, si budú môcť priamo na mieste zakúpiť za symbolický poplatok aj offline verziu livestreamu.

Skúsenosti z tohoto ročníka budú pre nás vodítkom pre ďalšie ročníky, ako túto technologickú novinku zapracovať do ďalších akcií.

Nakoľko je to novinka posledných dní, z organizačných a technických dôvodov budeme realizovať preklad prednášok do angličtiny formou konsekutívneho tlmočenia (tlmočník si vypočuje určitú časť prejavu a pretlmočí do požadovaného jazyka, t.j. tlmočník sa strieda s rečníkom). Samotné prednášky budú v jazyku prednášajúceho.

Cena za online prístup je 49 €. V cene je poskytnutý online prenos a následne aj offline záznam po skončení akcie (5x IP adresa pre rôzne zariadenia, 30 dní, 5* pozretí každej prednášky). *Vysvetlenie k počtu pozretí každej prednášky: po skončení akcie, bude celý záznam rozdelený na jednotlivé prednášky. Každú prednášku je si možné pozrieť 5x. Cena online prístupu je kalkulovaná z priemerných reálnych nákladov v prípadne osobnej účasti (cena vstupenky + pobytové náklady + doprava) a ponúknutého obsahu.

Online prístup si môžete zakúpiť po kliknutí na túto linku: http://techmeeting-2015.myshopify.com/

V prípade technických problémov volajte na tel. č.: +421 903 568 929

Generálni partneri


Hlavní partneri


Partneri

PDF magazín

Odber noviniek

Facebook