$subject
Datum: $date
Meno: $name
Hodnotenie: $hodnotenie
"; ############################ mail ($to,$subject,$mail_message,$headers); header( 'Location: http://www.techmeeting.eu/hodnotenie.php' ) ; } ##################################### if (isset($_POST['submit'])){ $message=check ($service_list); }; ?>
techmeeting 2012
left Enter Vstupte right
   
Hodnotenie / Survey  
   
Hodnotenie Interational Techmeetingu 2012 /
Your views of International Techmeeting 2012
Name / Meno: (not required / nepovinne)
   
Verification code / Overovací kód:
Insert the verification code into this window / Overovací kód opíšte do tohoto políčka:
 
0) echo "". $message.""; ?> 
   
 
Day Hour Lectures In Room A Lectures In Room B  
3.2. 2012
Friday
15 Begin of registration of participants    

21 Autograph book Bill Stone, Beyond the Deep: The Deadly Descent Into the World’s Most Treacherous Cave (20´)
 
   
         
4.2. 2012
Saturady

08 Welcome and organizational information (5´)
Hall of Fame (15´)
In memory of Robert Klein (10´)
   
  09 Bret B Hemphill
Overview of Central Florida’s Coastal Karst Features & Weeki Wachee Springs Exploration (60´)
Krzysztof Starnawski
Sidemount (30´)
 
David Čani
Direct Deep Safety in Extreme Freediving (30´)
  10 Bill Stone
Expedition Sump Diving in Sistema Huautla, Sistema Cheve, and Sistema J2 Oaxaca, Mexico 1976 to 2013 (60´)
   
  11 Pascal Bernabe
-330m Under sea (60´)
Miroslav Jakoubek
Wrecks in Truk Lagoon (60´)
 
  12 Phil Short
A Cave Diver’s Journey. 25 years of exploring caves of the world. (60´)
Miloslav Klugar
Changes in autonomic nervous system activity in Scuba diving (60´)
 
  13 Krzysztof Starnawski
Dual Rebreather - new dimension in scuba”. CCR forum + News: Hranická propast -200m (60´)
Accidents in year 2011 (30´)
 
Mirek Lukáš
Collection of historical regulators (15´)
Aleš Procháska
New principle of measurement of oxygen concentration in CCR (15´)
  14 Daniel Hutňan
Ko´ox Baal - The longest mapped out and flooded undewater cave in the world (56 km). (60´)
Ondřej Franěk
Mistakes and errors during first aid in emergency situations in a direct or indirect connection with diving (60´)
 
  15 Krzysztof STARNAWSKI
Cave exploration: ”The Pit and Pet Cementary” and ”283 meters on DualRebreather in Dahab”. CCR & cave forum. (60´)
Boris Gol
Wrecks of the Austro-Hungarians warships sunk in the Adriatic in the period 1914-18 (60´)
 
  16 Casey McKinlay
2011 Expedition to the USS Atlanta (CL-51) (60´)
Sebastian Popek
The mines of Tuna Hastberg (60´)
 
  17 František Novomeský
The Medico-legal Aspects of Diving Accidents (30 Years of Practice: A Review) (60´)


Peter Gaertner
Decompression (60´)
 
  18 Bill Stone
Discussion (60´)
   
  21 Reception (300´)    
         
5.2.2012
Sunday

09 Tomek Stachura
Baltictech last projects - Swedish canons, Akademik Karpinski (60´)
Daniel Hutňan, Radek Husák
Expedition Sardinia 2011 (60´)
 
  10 Pascal Bernabe
My last explorations in wreck in Tunisia and Malta (60´)
Nick Toussaint
Decompression Rebreather (60´)
 
  11 Brett B Hemphill
Logistics for rebreather exploration (60´)
Michal Ščepko
Military diving SEALS (30´)
 
Michal Guba
Special police diving (30´)
  12 Phil Short
CCR, Development, Safety and the Future (60´)
Jiří Huráb
Ressel 2011 (60´)
 
  13 Nick Toussaint
Long Cave Diving Exposure Decompression (60’)
Peter Gaertner
PSCR-Diving (60´)
 
  14 Pascal Bernabe
Teaching Cave,CCR,tech basics and new advanced courses (60´)
Clemenzo Schützenhofer
Why are DPV´s useful for diving (40´)
 
František Novomeský
The Rare Case of Suicide by Use of SCUBA Diving Equipment. (20´)
  15 Casey McKinlay
WKPP —Wakulla Springs to the Ocean —The Challenge Ahead (60´)
Milda Haták
Commercial diving (60´)
 
  16 Bill Stone
Explorations at Wakulla Springs: Early Mixed-Gas Cave Diving Rebreather Development; and 3D Underwater Cave Mapping (60´)
   
  17 Raffle (30´)    
  18 The end of conference (10´)    
         
Deň Hod. Sála A Sála B  
3.2. 2012
Piatok
15 Začiatok registrácie účastníkov    

21 Autogramiáda knihy Billa Stonea Na dno sveta (20´)
 


   
         
4.2. 2012
Sobota

08 Privítanie a organizačné informácie (5´)
Dvorana slávy (15´)
Spomienka na Roberta Kleina (10´)
   
  09 Bret B Hemphill
Prehľad krasovej situácie v príbrežnej oblasti Centrálnej Floridy. Objavy vo Weeki Wachee Springs (60´)
Krzysztof Starnawski
Sidemount (30´)
 
David Čani
Zabezpečenie extrémnych freedivingových ponorov technickými potápačmi (30´)
  10 Bill Stone
Jaskynné expedície v systémoch Huautla,Cheve a J2 v oblasti mexickej Oaxaky v rokoch 1976-2013 (60´)
   
  11 Pascal Bernabe
-330m pod morom (60´)
Miroslav Jakoubek
Vraky v Truk Lagoon (60´)
 
  12 Phil Short
Cesty jaskynného potápania: 25 rokov prieskumu jaskynných systémov sveta. (60´)
Miloslav Klugar
Zmeny v aktivite autonómneho nervového systému v suvislosti s hyperbarickým prostredím. (60´)
 
  13 Krzysztof Starnawski
Dual Rebreather - nové možnosti v potápaní. CCR forum + Novinky: Hranická propast -200m (60´)
Nehody (30´)
 
Mirek Lukáš
Zbierka historických automatík (15´)
Aleš Procháska
Nový princíp merania koncentrácie kyslíku v CCR (15´)

  14 Daniel Hutňan
Ko´ox Baal-najdlhšia zmapovaná vodou zaplavená jaskyňa na svete (56 km) (60´)
Ondřej Franěk
Chyby a omyly pri prvej pomoci v kritických situáciách v priamej či nepriamej súvislosti s potápaním (60´)
 
  15 Krzysztof STARNAWSKI
Jaskynné explorácie v The Pit & Pet Cemetery.Ponor do -283 m s DualRebreather, Dahab-Egypt. CCR a cave forum. (60´)

Boris Gol
Vraky RU vojnových lodí potopených na Jadrane v rokoch 1914-18 (60´)
 
  16 Casey McKinlay
Expedícia na USS Atlanta (CL-51) v roku 2011 (60´)
Sebastian Popek
Baňe Tuna-Hästberg (60´)
 
  17 František Novomeský
Súdnolekárske aspekty potápačských nehôd (poznatky z 30 rokov práce súdneho znalca) (60´)
Peter Gaertner
Dekompresia (60´)
 
  18 Bill Stone
Diskusia (60´)
   
  21 Spoločenský večer (300´)    
         
5.2.2012
Nedeľa

09 Tomek Stachura
Najnovšie projekty na Balte, Swedish canons, Akademik Karpinski (60´)
Daniel Hutňan, Radek Husák
Expedícia Sardínia 2011 (60´)
 
  10 Pascal Bernabe
Najnovší prieskum vrakov v Tunisku a na Malte (60´)
Nick Toussaint
Dekompresný rebreather (60´)
 
  11 Brett B Hemphill
Logistika pri exploračných ponoroch pri použití rebreather-ov (60´)
Michal Ščepko
Vojenské potápanie SEALS (30´)
 
Michal Guba
Špeciálne policajné potápanie (30´)
  12 Phil Short
CCR: Vývoj, bezpečnostné hladiská, budúce trendy. (60´)
Jiří Huráb
Ressel 2011 (60´)
 
  13 Nick Toussaint
Dekompresia pri dlhých jaskynných ponoroch (60´)
Peter Gaertner
Potápanie s PSCR (60´)
 
  14 Pascal Bernabe
Výuka jaskynného a rebreatherového potápania, základov technického potápania a nových pokročilých kurzov. (60´)
Clemenzo Schützenhofer
Prečo sú DPV užitočné pri potápaní (40´)
 
František Novomeský
Raritný prípad samovraždy s použitím potápačskej techniky (20´)
  15 Casey McKinlay
Spojenie Wakulla Springs s oceánom, nové výzvy (60´)
Milda Haták
Pracovné potápanie (60´)
 
  16 Bill Stone
Výskum Wakulla Springs: Počiatky jaskynného potápania so zmesami plynov,vývoj rebreatherov a mapovanie zatopených jaskýň v 3D (60´)

   
  17 Tombola - losovanie cien od vystavovateľov (30´)    
  18 Ukončenie konferencie (10´)